Juozas Rimkus - Lietuvos Respublikos Seimo narys

„Didžiuojuosi, kad esu kilęs iš valstiečių, nes būtent valstiečiai Lietuvai išsaugojo  kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius.“

Minint neįgaliųjų sukaktis

  Nors neįgaliųjų žmonių diena minima gruodžio 3 –ąją, kelmiškiai kultūros centre susibūrė lapkričio 28 –ąją. Į šventę susirinko ne tik didelis būrys draugijos narių, bet ir svečių, draugų, sveikintojų.
  Kelmės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Birutė Alūzienė perskaitė pranešimą, primindama, jog plačioji visuomenė su neįgaliųjų žmonių problemomis pradėta supažindinti 1983 metais, o 1992 – siais Jungtinių Tautų organizacija gruodžio 3 –ąją paskelbė tarptautine neįgaliųjų diena, kuri skirta atkreipti dėmesį į neįgalių žmonių problemas.

  Pirmininkė priminė, jog šiemet, minint atkurtos Lietuvos šimtmetį, Kelmėje minimas neįgaliųjų draugijos trisdešimtmetis ir draugijos ansamblio dešimtmetis. Ta proga skirta daug šiltų žodžių, sveikinimų, padėkų. Nuoširdų renginį puošė skambios dainos.

  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus sveikinimą, gėles ir Lietuvos vėliavą draugijos pirmininkei perdavė jo padėjėja – sekretorė Janina Skeberdienė.

 • IMG_1351
 • IMG_1377
 • IMG_1407
 • IMG_1358

Pasveikino Kelmės sporto bendruomenę

  Lapkričio 23 - ąją Kelmėje atidarytas Sporto centras, į iškilmes sukvietęs daug svečių ir smalsuolių. Naują pastatą ir jo erdves pašventino Kelmės parapijos klebonas dekanas Mindaugas Grigalius. Kelmiškius sveikino atvykę svečiai iš Vilniaus, rajono savivaldybės vadovai dėkojo vyriausybei už skirtas lėšas, o sporto bendruomenė džiaugėsi išaugusiomis galimybėmis.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus sveikinimo žodį ir dovaną - krepšinio kamuolį - perdavė jo padėjėja - sekretorė Janina Skeberdienė. 

 • DSCN2436
 • DSCN2439
 • DSCN2441
 • DSCN2452
 • DSCN2466
 • DSCN2496
 • DSCN2507
 • DSCN2522
 • DSCN2530

 Apie Lietuvos 2019 metų biudžetą

 Vyriausybės įgyvendinama politika yra nuosekli. Priminsiu, kad 2018 m. sprendėme aštriausią, Lietuvai skausmingiausią problemą - skurdo lygį. Su 2018 metų biudžetu patvirtinome 600 mln. eurų paketą, orientuotą į skurdo mažinimą (pokytį labiausiai pajautė mažiausiai uždirbantieji: vaiko pinigai, MMA 400 eur, pensijos).

2019 m. biudžeto projektu toliau nuosekliai sprendžiame šalyje per daugelį metų susikaupusias problemas, iš kurių didžiausia – demografijos iššūkiai. Nesivaikome trumparegiškų tikslų, trumparegiškai neišlaidaujame.

2019 metų biudžetas – tai šalies išsivystymo eigą pakeisiantis biudžetas, kuriame didžiausią svorį turi pavasarį Vyriausybės inicijuotos šešios struktūrinės reformos - mokesčių, pensijų, švietimo, sveikatos apsaugos, inovacijų ir šešėlio mažinimo, - kartu su vaiko pinigų didinimu. Didėja pensijos, mažėja mokesčiai dirbantiesiems, auga parama šeimoms. Siekiama itin atsakingai tvarkyti valstybės finansus.

Šešių reformų įgyvendinimas, suplanuotas 2019 m. biudžete, padidins šalies BVP 2 proc., bus naujai sukurta 26 tūkst. darbo vietų. Reformos yra įrankis Vyriausybės strateginiams tikslams įgyvendinti: mažinti darbo jėgos apmokestinimą, skatinti inovacijas ir investicijas, didinti gyventojų pajamas ir ekonominį saugumą, taip pat mažinti šešėlinę ekonomiką ir didinti sveikatos bei švietimo sektorių kokybę bei efektyvumą.

Biudžetas parengtas, remiantis rugsėjo pradžioje paskelbtu ūkio raidos scenarijumi. Jis numato, kad 2019 m. bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,8 proc., vidutinė metinė infliacija sieks 2,5 proc., vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) augs 7,2 proc., o nedarbo lygis sumažės iki 5,9 proc.

Labiausiai kitų metų išlaidos auga tose srityse, kuriose įgyvendinamos reformos: švietimo ir mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos.

Ateinančių metų didžiausia biudžeto dalis skirta socialinės apsaugos sričiai – beveik 5,5 milijardo eurų (5 472 mln. eurų). Iš jų:

·       Papildomi 212,3 mln. eurų numatyti pensijų indeksavimui. Senjorų vidutinė senatvės pensija padidės apie 26,5 eurus, turint pilną stažą.

·       „Vaiko pinigams“ padidinti nuo 30 iki 50 eurų skirta 117 mln. eurų.

·       Pareiginės algos dydžiui ir minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimui suplanuota 46,7 mln. eurų.

·       16,8 mln. eurų numatyta šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų bazėms padidinti.

·       6 mln. eurų – socialiniams darbuotojams – atvejo vadybininkams.

·       11,3 mln. eurų – paramai būstui įsigyti mažas pajamas gaunančioms ir jaunoms šeimoms.

Sveikatos apsaugai 2019 m. biudžete skirta 2 milijardai 155 mln. eurų. Tai yra 279 mln. eurų         daugiau nei 2018 m.

·       Iš jų 172 mln. eurų suplanuota medicinos darbuotojų padidintiems atlyginimams užtikrinti ir tolimesniam didinimui.

·       63 mln. eurų įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis.

·       16,6 mln. eurų rezidentų darbo užmokesčiui didinti.

·       12,7 mln. eurų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, atlyginimams didinti ir savižudybių prevencijai.

Švietimui ir mokslui skirta daugiau nei 1,5 milijardo eurų (1 milijardas 517 mln. eurų). Tai 185 mln. eurų daugiau nei buvo šiais metais.

·       49,1 mln. eurų etatinio mokytojų darbo apmokėjimui;

·       31,1 mln. eurų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams didinti;

·       15 mln. eurų  neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui;

·       12 mln. eurų kokybės krepšeliui;

·       10,8 mln. eurų – klasės krepšeliui finansuoti;

·       5,5 mln. eurų socialinėms stipendijoms;

·       5 mln. eurų už studijas sumokėtos kainos kompensavimui valstybės nefinansuojamiems studentams.

Palyginti su 2017 m., savivaldybių biudžetų pajamos kitąmet didės 154 mln. eurų. Savivaldybių biudžetų pajamos iš mokesčių ir valstybės biudžeto dotacijų 2019 metais sudarys iš viso 2 milijardus 937 mln. eurų. Keičiant GPM skyrimo tvarką, savivaldybės bus skatinamos imtis aktyvesnių veiksmų, siekiant pritraukti investicijų savivaldybėje, sukurti naujas gerai apmokamas darbo vietas ir mažinti šešėlį, įvedant papildomą kriterijų – darbo užmokesčio fondo pokyčio rodiklį.

Toks biudžeto projektas pateiktas Seimui ir atsakingoms institucijomis. Jų vertinimai jau paskelbti.

Europos Komisija, įvertinusi 2019 m. Lietuvos biudžeto projektą dėl atitikimo Europos Sąjungos Stabilumo ir augimo paktui, pateikė išvadą: Lietuvos biudžeto projektas pirmą kartą visiškai atitinka fiskalinės drausmės reikalavimus (laikomasi išlaidų ribojimo taisyklės limito, struktūrinis balanso rodiklis yra mažesnis nei vidutinio laikotarpio tikslas). Manau, tai didelis laimėjimai Lietuvai.

Priminsiu ir nepriklausomų ekspertų vertinimą, kurio esminė išvada - vykdomos ir biudžete numatytos reformos įgyvendina daugumą (14 iš 18) tarptautinių rekomendacijų Lietuvai.

Biudžeto projektas ir jame atspindėtos reformos leis ženkliai prisidėti prie šalies ekonomikos augimo bei naujų darbo vietų kūrimo. Tai reiškia didėjančius atlyginimus, pensijas, išmokas vaikams, mažėjančią pajamų nelygybę.

 

Ką pajus dirbantieji?

·       Pilnesnes pinigines dėl mokesčių reformos. Svarbu tai, kad pokyčius pajaus ne tik mažiausiai uždirbantieji, bet ir bene pirmą kartą po krizės vidutines pajamas gaunantieji - apie 40-50 eurų dėl mokesčių papildomai „į rankas“.

·       Gyventojai galės susimažinti apmokestinamąsias pajamas, nauda vienam gyventojui per metus sieks iki 400 eurų teikiant GPM deklaracijas.

·       Pagaliau nebeliks konkurencijos tarp „Sodros“ pensijos ir kaupimo, nes pensija bus iš dviejų vienas kitą papildančių šaltinių, kaip numatyta pensijų reformoje. Bus paskatų kaupti pensijas. Iki šiol optimaliai nekaupusiems - darbo mokesčių sumažinimas amortizuos asmenines įmokas.

·       Nebeliks paskatų nedeklaruoti darbo pajamų, nes socialinių išmokų terminas įsidarbinus didėja nuo 6 iki 12 mėnesių.

Ką pajus verslas?

·       Lietuvoje bus stabili mokestinė sistema – darbo mokesčių planas patvirtintas trims metams ir darbo mokesčiai kasmet mažės.

·       Per trejus metus darbo mokesčiai sumažės vidutiniškai 6 procentiniais punktais ir Lietuva šiuo atžvilgiu taps konkurencingiausia Baltijos šalyse.

·       Paskatų šešėliui sumažėti paketas sudarys gerokai palankesnes sąlygas norintiems veikti ir veikiantiems skaidriai.

Ką gaus vaikai ir šeimos?

·       Investicija į ženklų švietimo paslaugų pagerinimą yra vienas iš labai aiškių kitų metų biudžeto tikslų ir prioritetų. Vien švietimo struktūrinei reformai skiriama apie 100 mln. eurų, o bendrai visam sektoriui išlaidos didės dar daugiau

·       Nors investicijų į švietimo paslaugas rezultatus pamatysime palaipsniui, bet jau kitais metais vaikai ir jų tėvai galės džiaugtis apčiuopiamais pokyčiais – daugiau užsiėmimų po pamokų, daugiau valstybės finansuojamų bakalauro vietų perspektyviose specialybėse, o mokytojai ženkliau pajaus atlyginimų pokyčius – vien tam skiriama papildomai 49 mln. eurų, dėstytojams – 31 mln. eurų.

·       Vaiko pinigai kitais metais padidės iki 50 eurų. Ir čia yra labai aiški Vyriausybės kryptis – vaikų auginimas neturi tapatintis su nepakeliama finansine našta.

·       Parama būstui įsigyti jaunoms šeimoms – taip pat bus didinama skiriant papildomas lėšas kitų metų biudžete

Ką pajus senjorai?

·       Pensininkų pragyvenimo lygis turi ir toliau progresuojančiai gerėti. Pensijos kitais metais, turint pilną stažą, augs vidutiniškai 26,5 euro.

·       Socialinio draudimo pensijos kitąmet bus indeksuojamos, t.y. didinimos beveik 8 proc. (7,63 proc.). Didėjimą pajus apie 1 mln. gavėjų (600 tūkst. senatvės pensijų gavėjų, 200 tūkst. neįgaliųjų, 215 tūkst. našlių ir 33 tūkst. našlaičių).

·       Mažiausios šalpos senatvės pensijos didės nuo 117 eur iki 132 eur. Pokytį pajus apie 6000 gavėjų.

Ką gausime visi?

·       Laikantis nuoseklumo ir žvelgiant į ateitį, įgyvendinus struktūrinių reformų planą, ekonomika – BVP – padidės per kelerius metus 2 procentais, bus pritraukta investicijų, sukurta daug darbo vietų, padidės produktyvumas, atlyginimai.

·       Apskritai šešių reformų paketas pakeis Lietuvos ekonomikos struktūrą pakeliant šalį į aukštesnės gerovės lygmenį.

 PABAIGAI

Ir toliau laikysimės nuoseklumo, tvarkant šalies finansus ir įgyvendinant būtinus pokyčius šalies gerovei. Populistiniai pasiūlymai be pagrįstų finansavimo šaltinių nebus vertinami. Negalime sau leisti tokios prabangos. Nors ir nesinorėtų šešių reformų mokslinio įvertinimo traktuoti kaip naujovės, tačiau, deja, egzistavusi biudžeto formavimo praktika iki šiol nebuvo orientuota į projektuojamų išlaidų atsiperkamumo, vertingumo analizę. Dabar to siekiame laikytis

Pasveikino Kelmės turizmo ir verslo centrą 15 metų sukakties proga

Lapkričio 5-9 dienomis Kelmėje vyko tradicinės „Verslo dienos“, sutelkusios rajono verslininkus ir bendruomenę. Be seminarų, paskaitų, konferencijų, jaunimo konkurso „Ateities Kelmė“, verslo pusryčių rajono savivaldybėje, buvo pasodinta 15 ąžuoliukų Tūkstantmečio parke, nes VŠĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras šiemet mini 15 metų sukaktį.

  Baigiamojoje konferencijoje, kurioje dalyvavo socialinių mokslų daktaras, ekonomistas Gitanas Nausėda ir istorijos mokslų daktaras Algirdas Jakubčionis, aptarta Lietuvos šimtmečio verslo raida ir regionų ateitis, įteikti apdovanojimai už verslo plėtrą Kelmės krašte bei jaunimo idėjas.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu į renginio dalyvius kreipėsi jo padėjėja Janina Skeberdienė. Ji perdavė sveikinimus Kelmės turizmo ir verslo centrui 15 metų sukakties proga, įteikė dovaną - Lietuvos Nepriklausomybės akto kopijos paveikslą ir palinkėjo prasmingos ateities.

 • 45717296_2868615999831072_2009958683512930304_o
 • bendra
 • Janina sveikina 2
 • janina
 • kt.pranes.
 • lesciauskas
 • minosterijos atstovas
 • nauseda
 • petrikis
 • siauliu bankas
 • skuodas
 • spec.mla
 • verslo dienos

 Su Žemės ūkio ministru ir kelmiškiais

 

 Spalio 19-ąją į Kelmę susitikti su rajono žemdirbiais atvyko Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. Jį lydėjo gausi Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro specialistų komanda.

 

Trumpas pokalbis su Kelmės rajono savivaldybės vadovais prie kavos puodelio vyko rajono mero kabinete. Susitikimas su žemdirbiais, žemės ūkio specialistais – Kelmės kultūros centro salėje. Jame dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas.

  Ministras G. Surplys kalbėjo apie bendrąją žemės ūkio politiką po 2020 m., minėjo, jog Lietuvai nelengva kovoti dėl tiesioginių išmokų dydžio su ES nuostatomis. Ministras skatino  pieno gamintojams įsitraukti į pieno gamintojų asociacijas, dalyvauti kooperacijoje, kuri gali sustiprinti gamintojų pozicijas rinkoje. Numatyta galimybė naujajame reglamento projekte gauti paramą neteikiant paraiškų. Turint visus reikiamus registrus, iš kurių būtų galima identifikuoti visą deklaravimui reikalingą informaciją (deklaruojama ir auginama pasėlio kultūra, plotai, laikomi gyvuliai ir pan.), pareiškėjui nereikėtų pildyti duomenų. 

  Žadama 2019 m. peržiūrėti gazolių, skirtų žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, normas. Tačiau tai nereiškia, kad normos visiems didės, kadangi dabar galiojančios normos patvirtintos 2015 m.,o per tą laiką ūkiai modernizuoti, vyraujančios žemės ūkio gamybos technologijos tapo efektyvesnės, todėl vieniems sektoriams normos gali didėti, kitiems mažėti.

  Ministras supažindino su Vyriausybės melioracijos programos įgyvendinimo planu (melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymu iki 2020 m.) ir finansavimo fondo būtinybe. Pagal paruoštą Agrarinės ekonomikos instituto studiją Žemės ūkio ministerija irgi svarsto dvi galimybes (perduoti savivaldybėms nuosavybės teise arba perduoti savivaldybėms (priežiūrai) patikėjimo teise) ir artimiausiu metu su partneriais šį klausimą aptars.

  Ministras ir specialistų komanda nuoširdžiai ir nuosekliai atsakinėjo į susitikimo dalyvių klausimus. Keletą kreipinių išsivežė paanalizuoti ir žadėjo atsakyti po savaitės.

  Pabendravę trejetą valandų, svečiai išvažiavo į Šilalę. Juos išlydėjus su kelmiškiais dar valandėlę bendravo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. 

 

 • DSCN2359
 • IMG_9484
 • IMG_9487
 • IMG_9495
 • IMG_9507
 • IMG_9513
 • IMG_9515
 • kulturos centre su Juozu

 

Pasveikinta 15 metų jubiliejų švenčianti Maironių kaimo bendruomenė

   Spalio 12 –ąją į jubiliejinę šventę – 15 metų sukaktį pakvietė Maironių kaimo bendruomenė. Išpuoštoje salėje iškilmės pradėtos penkiolikos metų veiklos apibendrinimu, prisiminimais, pirmojo bendruomenės pirmininko K. Radavičiaus pagerbimu tylos minute.
  „Bendruomenė – tai šeima. Labai svarbu būti drauge, padėti kitiems, kad ir pats būtum laiku išgirstas. Tai – bendras darbas, teikiantis pasitenkinimą ir jungiantis kartas, pasididžiavimas savo kraštu, savo kaimynais. Tai – drąsesnės svajonės apie ateitį“- panašias mintis išsakė gausus sveikintojų būrys, linkėdamas maironiškiams darnios ateities.

  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus sveikinimus perdavė jo padėjėja Janina Skeberdienė, primindama, kad šio krašto žmonės gali didžiuotis gyvenantys prie gražiausios Lietuvos upės Dubysos, vietovėje, nešančioje Lietuvos dainiaus Maironio vardą. Maironiškiams buvo įteikta Seimo nario dovana – Lietuvos vėliava.

  Šventę puošė skambios ir melodingos Kelmės kultūros centro Lupikų skyriaus mišraus vokalinio ansamblio „Vakarė“ ir Pakražančio kultūros centro vokalinio terceto atliekamos dainos.

 • DSCN2208
 • DSCN2215
 • DSCN2229
 • DSCN2247
 • DSCN2269
 • DSCN2231
 • DSCN2242
 • DSCN2275
 • DSCN2285
 • DSCN2195
 • DSCN2295

Atkurtos Lietuvos Šimtmečio Atminimo ženklai – garbioms pedagogėms Elenai Kripienei ir Genovaitei Jokubauskienei

   „Esi raktas, gebantis atrakinti slapčiausias spynas, atveriantis duris žingeidumui ir polėkiui, žadinantis veržlumą, kūrybą, išradingumą, ugdantis pilietį ir auginantis Žmogų… Pagarbiai lenkiamės Tau ir dėkojame. Tegul nesenka giliosios versmės, tegul Tavo kelyje visad būna apsčiai Gyvenimo…“ – taip Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus sveikino visus mokytojus, o spalio 5 – ąją dalyvaudamas šventėje Kelmėje, pabrėžė: „Šioji Mokytojo diena yra ypatinga, nes švenčiama Lietuvos šimtmečio metais, kai atsigręžiame į praeitį, vertybes, asmenybes. Asmenybės samprata, ko gero, labiausiai taikytina Mokytojui. Nes nebūdamas asmenybe, negalėtų išugdyti mūsų valstybės piliečio, gebančio prisiimti atsakomybę už jos ateitį.“
  „Šiandien ypatingai norisi pagerbti mokytojus, savo darbui, savo kilniai profesijai paaukojusius visą savo gyvenimą, išlikusius ištikimais savo pašaukimui. Tai – mokytojos Elena Kripienė ir Genovaitė Jokubauskienė,- sakė Seimo narys Juozas Rimkus, įteikdamas Atkurtos Lietuvos Šimtmečio ženklus ir pridurdamas: „Dėkojame Jums už kilnią meilę Lietuvai ir darbą jos labui. Esate pavyzdys dabarčiai ir ateinančioms kartoms.”

 • DSC_0116
 • DSC_0122
 • DSC_0223
 • DSC_0227
 • DSC_0233

Kraštietės Jadvygos Karinauskytės – Kauneckienės atminimo vakare

 Spalio 5 – ją Vilniaus Mokytojų namų Baltojoje salėje vyko vakaras „Gyventi Lietuvai“, skirtas mokytojos, knygų leidėjos, Lietuvos karalienės Mortos premijos mecenatės Jadvygos Karinauskytės – Kauneckienės atminimui. Jame buvo pristatyta knyga „Paukštė išskrido… pavasarėjant“.
  Jadvyga Karinauskytė – Kauneckienė yra Kelmės krašto dukra, gimė Gailaičių kaime, baigė Kelmės gimnaziją. Baigusi studijas mokytojavo Briduose (Šiaulių r.). Vėliau gyveno ir dirbo Šiauliuose. Be pedagogikos, ši iškili moteris nuveikė platų kultūrinį darbą, ypač „Saulės deltos“ knygų leidykloje leidžiant knygas, kurių išleista 500.
  Vakare, kuriame dalyvavo rašytojas Stasys Lipskis, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Povilas Mataitis, istorikas dr. Romas Batūra, Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys, asociacijos „Muzikos galia“ narės, operos solistės Diana Tiškovaitė ir Fausta Savickaitė, pagerbta neeilinė asmenybė, gebėjusi savo erudicija, jautrumu, moterišku subtilumu ir kuklumu būti tyliu pavyzdžiu besiburiantiems aplink ją žmonėms, gebėjusi priimti iš likimo meilės dovaną ir ją išsaugoti visą gyvenimą.
  Į renginį dėl laiko stokos negalėjo atvykti kviestas Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Jo žodžius ir puokštę gėlių vakaro organizatoriui ir Jadvygos gyvenimo draugui Hubertui Smilgiui perdavė padėjėja Janina Skeberdienė.

 • DSCN2181
 • DSCN2182
 • DSCN2184
 • DSCN2186
 • DSCN2191

Pagerbė Liolių bažnyčios 250 metų sukaktį

  Rugsėjo 30d. Liolių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia šventė 250 metų jubiliejų.
  Parapiją ir bažnyčią pagerbė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis drauge su Lioliuose dirbusiais kunigais aukojo iškilmingas šv. Mišias. Po apeigų bažnyčioje, šventoriuje buvo pašventintas šiai datai skulptoriaus Aurimo Šimkaus išskaptuotas koplytstulpis.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu šventėje dalyvavo jo padėjėja Janina Skeberdienė. Ji visus pasveikino su reikšminga parapijai data, pritardama klebono
  A. Žibėno minčiai, kad 250 metų bažnyčios sukaktis reiškia ne tik fizinį bažnyčios amžių, bet didžiulę per tokį laiką susikaupusią maldavimų jėgą, kuri yra labai svarbi kovoje su blogiu. Liolių parapijos klebonui Algimantui Žibėnui nuo Seimo nario įteikė dovaną ir gėlių.
  Gausus būrys parapijos ir bendruomenės žmonių buvo vaišinami plovu, sriuba, saldumynais, kava. Puikią nuotaiką palaikė ne tik išsigiedrijęs dangus, bet ir linksmi muzikantai. Ypač susirinkusieji norėjo pabendrauti su vyskupu ir čia dirbusiais kunigais, kuriuos šiltai prisimena.

 • DSCN2126
 • DSCN2090
 • DSCN2092
 • DSCN2098
 • DSCN2103
 • DSCN2116
 • DSCN2117
 • DSCN2123

Padėkojo kalbininkei Onai Laimai Gudzinevičiūtei

   Rugsėjo 29 –ąją Tytuvėnų piligrimų centre įvyko Lietuvių kalbos draugijos XVIII suvažiavimas. Draugijos, kuri vienija per 110 narių, delegatai išklausė ataskaitas ir du pranešimus: VKI (Valstybinė kalbos inspekcijos) viršininko Donato Smalinsko pranešima „Apie VKI ir LKD (Lietuvių kalbos draugijos) bendradarbiavimą“ ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko Audrio Antanaičio „Apie valstybinės kalbos būklę ir perspektyvas.“
   Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu suvažiavime dalyvavo jo padėjėja Kelmėje Janina Skeberdienė. Ji pasveikino suvažiavimo dalyvius dėkodama už pastangas išsaugant kalbą. Seimo nario dovaną ir gėles už nuoseklų darbą puoselėjant lietuvių kalbą įteikė Kelmės rajono savivaldybės vyriausiajai kalbos tvarkytojai Onai Laimai Gudzinevičiūtei.

 • DSCN2054
 • DSCN2065
 • DSCN2056

Pagerbė Juzefą Ramanauskaitę 102 metų gimtadienį

   Ne pirmą kartą Juzefą Ramanauskaitę lankantį Lietuvos Respublikos Seimo narį Juozą Rimkų, kaip įprasta, pasitiko Mažulelis, ištikimas Juzefos draugas, išlindęs pro spalvingai kiemą papuošusius jurginus.
   Juzefa, Kražių ir Kelmės krašto šviesuolė, apsidžiaugė, kad jos nepamiršo, kad seniūnija išbalino sienas ir lubas, o šiandien ji laukia svečių, kurie lanko jau nuo praėjusios savaitės. Bet tikrasis gimtadienis šiandien, rugsėjo 24 –ąją, todėl tikėtina, kad ir svečių šiandien bus daugiausia. Trobikėje jau Kražių seniūnijos darbuotojai, vykdantys Juzefos prašymus, kad ant stalo nieko netrūktų, kad visi sutilptų. Netrukus veriasi durys dar ir dar kartą naujiems svečiams.
  -Prieš šimtą metų vyko labai svarbūs įvykiai Lietuvai. Mes visa tai žinome iš istorijos, o Jūs, Juzefa, esate tos istorijos dalis, galima sakyti, liudininkė, nes tuo metu jau buvote dviejų metų. Daug istorinių virsmų patyrėte, santvarkų išgyvenote, bet visada buvote Šviesos nešėja, patarėja ir mokytoja, savo skvarbiomis įžvalgomis nepabijojusi pamokyti ir iškilių Lietuvos vyrų. Dėkojame Jums ir džiaugiamės tokį žmogų savo krašte turėdami, - taip į Juzefą kreipėsi Juozas Rimkus, linkėdamas šviesios senatvės, įteikdamas Atkurtos Lietuvos Šimtmečio ženklą: - Dėkojame Jums už kilnią meilę Lietuvai ir darbą jos labui. Esate pavyzdys dabarčiai ir ateinančioms kartoms.
  Džiugiai šypsodamasi Juzefa dėkojo apsilankiusiems, ir, sudėjusi rankas, kalbėjo: - Ačiū Dievui ir Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kad mane dar laiko stiprią: dar neguliu lovoj, dar pati aplink save apsisuku, valgyti pasiimu, laikraštį paskaitau, televizorių pažiūriu, ko norėti?

 • DSCN1866
 • DSCN1880
 • DSCN1881
 • DSCN1898

Kiaunoriuose

  Rugsėjo 22 –ąją Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas susitiko su Kiaunorių kaimo bendruomenės žmonėmis.
  Juozas Rimkus išsamiai papasakojo apie Seimo darbą, priimamus sprendimus, informavo apie Nacionalinio Saugumo ir Gynybos komiteto atliktą parlamentinį tyrimą, ketinamus priimti įstatymus.  
  V. Barkauskas apžvelgė rajono aktualijas, politinį rajono gyvenimą. Abu politikai atsakė į kiaunoriškių klausimus, įteikė dovanų. V.Barkauskas perdavė fondo „Švieskime vaikus“, kurio mecenatai yra Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis, knygelių vaikams.

 • DSCN1803
 • DSCN1811
 • DSCN1817
 • DSCN1819
 • DSCN1823
 • DSCN1827
 • DSCN1840

Vytautas Bakas susitiko su kelmiškiais

  Rugsėjo 21 –ąją Kelmėje viešėjo NSGK (Nacionalinio Saugumo ir Gynybos komiteto) pirmininkas, Seimo narys Vytautas Bakas. Su kelmiškiais susitiko Kelmės kultūros centro foje.
  Svečią pasveikino ir susitikimą pradėjo Seimo narys Juozas Rimkus, priminęs, kad pakiliai švenčiant Lietuvos valstybės šimtmetį tenka konstatuoti, kas trukdė šaliai darniai žengti į ateitį, rūpinantis visais žmonėmis, kai klestėjo ir tarpo tiktai išskirtinė visuomenės dalis. „Šis susitikimas – tai galimybė sužinoti, kokius praradimus patyrė mūsų šalis“,- sakė J. Rimkus.
  Vytautas Bakas padarė pranešimą apie NSGK parlamentinį tyrimą dėl asmenų, verslo subjektų ir interesų grupių galimo neteisėto poveikio institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams.
  -NSGK padirbėjo iš širdies, kad ištirtų, kas trukdo valstybei eiti į priekį,- sakė V.Bakas.- Išaiškėjo korupcija aukščiausiuose sluoksniuose. Korupcijos žala – 4,5 mlrd.
  Ką ir kodėl tyrė NSGK? Interesus, politikų finansavimą, poveikį strateginiuose objektuose, energetikos sektorių - dalykus galinčius kelti grėsmę. Paaiškėjo didžiulė žala. „MG Baltic“ tyrimas išaiškino, jog ši struktūra buvo užsitikrinusi įtaką visose sferose- politikoje, žiniasklaidoje, valdžios institucijose, teisinėje sistemoje, sudarydama grėsmę konstitucijos pagrindams.
  Korupcija – tai ne tik kyšiai. Tai – ir nepotizmas, kai įdarbinami „savi“. Ištisose valstybinėse įmonėse giminių, „savų“ plejados. Pranešėjas pateikė Lietuvos rajonų diagramą. Pagal korupcijos ir nepotizmo lygį Kelmės rajonas balansuoja per vidurį.
  Pranešėjas stabtelėjo ties politikų finansavimu, kai tai kelia grėsmę valstybei. Todėl labai svarbu, kad į politiką ateitų švarūs, nesusitepę žmonės. - Mes norime sustabdyti tokius reiškinius, kai poilitikas eina pasipelnyti,- sakė V.Bakas,- todėl būtina tobulinti ir rinkimų įstatymą. Dar šioje sesijoje bus priimtas Civilinio turto konfiskavimo įstatymas: padarę nusikaltimus turi atsakyti.
  NSGK pirmininkas atsakė į kelmiškių klausimus, kvietė būti aktyvesniais, labiau domėtis, kas vyksta mūsų valstybėje, salėje pasigedo jaunimo ir verslo atstovų.

 • DSCN1742
 • DSCN1749
 • DSCN1750
 • DSCN1755
 • DSCN1753
 • DSCN1761
 • DSCN1766
 • DSCN1768
 • DSCN1769
 • DSCN1778
 • DSCN1785
 • DSCN1790

Pasveikino Seimo nario Juozo Rimkaus vardu

Žalpių valsčiaus pradžios mokykla antrąjį šimtmetį pasitinka edukacine programa

    LR Seimo narys Juozas Rimkus gavo net kelis kvietimus rugsėjo 19 ir 20 dienomis atvykti į Pakražančio kraštą.
   Žalpių kraštotyros muziejuje vyko ekspozicijos „Žalpių pradžios mokykla“ atidarymas ir edukacinės programos „Pamoka tarpukario pradžios mokykloje“ pristatymas.
  Šimtmetį švenčiantį buvusios Žalpių valsčiaus pradžios mokyklos pastatą sumanyta prasmingai gaivinti: čia „Rotary“ klubo, kuriam du metus vadovavo Irina ir Ildefonsas Petkevičiai, bei jų šeimos verslo pagalba atnaujintas muziejus, įkurta  klasė edukacinėms programoms „Pamoka tarpukario pradžios mokykloje“. Rėmėjams dėkota už paramą, prisiminimais dalijosi buvę mokyklos mokiniai, šeimininkus sveikino svečiai, išbandę dailyraščio gebėjimus rašaliniais plunksnakočiais.
  Žalpių kraštotyros muziejų, jo vadovę Aliną Žalandauskienę Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu sveikino jo padėjėja Janina Skeberdienė, įteikusi dovanų valstybinę Lietuvos vėliavą ir perdavusi Seimo nario linkėjimus, kad ir antrąjį šimtmetį vėliava puoštų šį pastatą skelbdama mūsų šalies valstybingumą.

„Gimtinėj įmintos pėdos“ autorius – 97 - erių Antanas Banys

  Rugsėjo 20 –ąją į neeilinį sambūrį pakvietė pakražantiškiai ir rajono „Bočių“ bendruomenė pagerbti visų meiliai vadinamą „bočelį“ Antaną Banį, išleidusį jau penktąją savo kūrybos knygelę „Gimtinėj įmintos pėdos“. 97 - erių Antanas Banys ne tik priiminėjo daugybę sveikinimų, pats guviai šmaikštavo, bet ir dovanojo savo naujausią knygelę. Ypač autorius dėkojo knygelės leidybą rėmusiam Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkui , rajono savivaldybės tarybos nariui, Pakražančio seniūnaičiui Vytautui Barkauskui ir Kelmės rajono savivaldybės atstovams.
  Antaną Banį Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu pasveikino ir dovaną įteikė padėjėja Janina Skeberdienė.

 • DSCN1633
 • DSCN1640
 • DSCN1652
 • DSCN1661
 • DSCN1683
 • DSCN1687
 • DSCN1691
 • DSCN1694
 • DSCN1738
 • DSCN1740
 • DSCN1699

Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklai – dviem sąjūdiečiams

  Rugsėjo 15 - ąją Kelmės krašto muziejuje paminėtos  Lietuvos Sąjūdžio 30 - osios metinės. Sugiedojus Lietuvos himną ir pagerbus tylos minute Amžinybėn iškeliavusius rajono sąjūdiečius, renginyje, kurį vedė Lietuvos Sąjūdžio Kelmės rajono tarybos pirmininkas Antanas Kriaučiūnas ir Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, prisimintas nelengvas, tačiau kupinas laisvės troškimo kelias.
  Į renginį atvykęs Sąjūdžio Garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis ir buvęs Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas bei Seimo narys Rytas Kupčinskas apžvelgė Sąjūdžio reiškinį Lietuvoje, kai Lietuvos žmonės tvirtai pasakė, jog nebenori būti kitų engiami ir pakilo už nepriklausomybę.
  V. Landsbergis Sąjūdžio kovoje išskyrė šviesią kelmiškio Nepriklausomybės akto signataro Antano Račo asmenybę, kuri yra valstybės žmogaus pavyzdys.
  Sąjūdžio istoriją Kelmės rajone prisiminė Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys, žurnalistai Alvydas Geštautas, Nijolė Petrošiūtė. Susirinkusiems buvo parodytas filmas „Trys Sąjūdžio dešimtmečiai Kelmės krašte.“
  Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Jis Atkurtos Lietuvos šimtmečio ženklus ir gėlių puokštes įteikė dviem garbiems vyrams, tvirtai stovėjusiems prie Sąjūdžio Kelmėje ištakų – Hubertui Smilgiui ir Vainiui Urbonavičiui. Tai žmonės, išsaugoję Sąjūdžio ugnį savo širdyse ir likę jai ištikimi.

 • Bendra
 • DSCN1536
 • DSCN1542
 • DSCN1546
 • DSCN1552
 • DSCN1553
 • DSCN1565
 • DSCN1571
 • DSCN1575
 • DSCN1589
 • DSCN1594
 • DSCN1596
 • DSCN1607
 • Smilgys
 • Urbonavičius

Pagerbė ilgametį „Kelmės statyba“ vadovą
  
„Akcinės bendrovės „Kelmės statyba“ direktorius ir savininkas Albinas Sigitas Palaikis pastatė namą, tvartą, daržinę ir malkinę motinai ir dukrai, nukentėjusioms nuo gaisro. Sausio mėnesį, per pačius šalčius, be namų likusioms moterims atvežė šiltą, dviejų kambarių gyventi pritaikytą vagonėlį. O iki vasaros pažadėjo pastatyti kitą namą. Pažadą ištesėjo. Geradarys savo ir bendrovės lėšomis pastatė ir už vieną litą pardavė jau penkiolika sodybų padegėliams ir kitokių nelaimių ištiktiems žmonėms.“- ši „Šiaulių krašto“ 2006m. gegužės 31d. citata labai daug pasako apie žmogų.
  Ne visi Albino Sigito Palaikio geradarystės darbai yra aprašyti. Nes šio žmogaus kredo yra gerus darbus daryti tyliai ir ramiai, nekeliant šurmulio ir neprašant dėmesio. Tai žino ir gausus AB „Kelmės statybos“kolektyvas, kuris rugsėjo 14 –ąją susibūrė pagerbti savo vadovą. Daugelis gražiu dėkingumu minėjo žmogų, kuriam jie visada rūpėjo. Nemėgstantis daugžodžiauti, Albinas Sigitas Palaikis, žvelgdamas į susirinkusius, sakė: „Ne pastatai, ne sąskaitos banke yra tikrasis turtas. Jūs, žmonės, esate aukso fondas.“

  Albiną Sigitą Palaikį pasveikinti atvyko ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Įteikė Atkurtos Lietuvos Šimtmečio ženklą, dėkodamas už pavyzdį dabarčiai ir ateinančioms kartoms, linkėdamas geros sveikatos ir naujų sumanymų.

 • DSCN1490
 • DSCN1496
 • DSCN1498
 • DSCN1499
 • DSCN1504
 • DSCN1510
 • DSCN1519

Su Užvenčio bendruomene 

  Su Užvenčio bendruomene susitiko Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, LVŽS Kelmės skyriaus pirmininkas, rajono tarybos narys Vytautas Barkauskas, rajono tarybos narė Kristina Balsienė ir LVŽS Kelmės skyriaus valdybos narė Janina Skeberdienė.
  Seimo narys Juozas Rimkus apžvelgė įpusėjusios kadencijos darbus ir sprendimus kovojant su betvarke ir korupcija. „Blogybės geruoju nepasiduoda. Daug purvo sulaukia visi sprendimai. Juodi, šešėliniai pinigai vis dar nepažaboti. Rudens sesijoje priimsime įstatymą dėl atsakomybės su turto konfiskavimu.“ J. Rimkus pabrėžė, kad ir Kelmės rajono savivaldybėje labai trūksta padorumo, kad sulaukia daug skundų ir kai kuriais klausimais, tikėtina, bus griežtų sprendimų.
  Juozas Rimkus kvietė besidominčius atvykti į Kelmę rugsėjo 21d. 16 val. Kultūros centre vyks susitikimas su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Vytautu Baku apie atliktą parlamentinį politinės korupcijos tyrimą.
  LVŽS Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas apžvelgė politinę padėtį rajono savivaldybėje, paaiškino, del kokių priežasčių iš koalicijos su socialdemokratais pasitraukė „valstiečiai“, kaip mero pavaduotojo postą iš socialdemokratų „pelnė“ su buvusiais savais (valstiečiais) išdavikiškai pasielgęs Albertas Brazas, kokios korupcijos apraiškos matomos rajono savivaldybėje, kaip paprasti žmonės tampa nesibaigiančių politinių debatų ar derybų įkaitais, neatsižvelgiant į gyventojų interesus.
  „Mes matome ir suprantame, kas darosi valstybėje.Matom, kas yra daroma gero dėl žmonių. Matom tą puolimą iš visų pusių,“- kalbėjo susitikimo dalyviai, vardydami ir tai, kas skauda: dėl antstolių, notarų paslaugų įkainių, dėl naikinamų paslaugų pakraščių gyventojams, dėl nevienodų bendruomenių galimybių ir kt.
  „Artėja rinkimai į savivaldybių tarybas. Kiekvienas turime sau atsakyti, ar toliau tegul vyksta tai, kas vyko 27 metus, ar norime teisingų ir reikalingų pokyčių, kurie yra pradėti,“- sakė Juozas Rimkus, dėkodamas visiems užventiškiams ir rajono savivaldybės tarybos narei, buvusiai ilgametei Užvenčio seniūnei Kristinai Balsienei.

 • DSCN1479
 • DSCN1472
 • DSCN1469
 • DSCN1465
 • DSCN1461
 • DSCN1459
 • DSCN1458
 • DSCN1457
 • DSCN1455
 • DSCN1451

Prasidėjo penktoji Seimo sesija

  Pirmajame posėdyje pristatyti sesijos darbų programos projektai, kurių numatyta apie 600.
 Sesijos darbų programos projekte išskirta dešimt prioritetų: 2019 metų biudžeto tvirtinimas; socialinės atskirties mažinimas; demografijos, migracijos ir integracijos 2019 – 2030 metų strategijos priėmimas; neįgaliųjų integracija ir paramos jiems užtikrinimas; sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas; aukštųjų mokyklų valdymo bei studijų finansavimo modelio tobulinimas; vietos savivaldos ir bendruomenių stiprinimas; valstybės energetikos ir transporto sektoriaus efektyvinimas; korupcijos mažinimas; valstybės gynybos užtikrinimas. 

 • J.R. 2 09 10
 • J.R. 3 09 10
 • J.R. Pradzia 09 10
 • J.R.2 Pradzia 09 10
 • Seimas1

Nuoširdus pokalbis su Irena ir Vainiumi Urbonavičiais

  „Užsukite pas mus ištaikę laiko,- vasarą Lietuvos Respublikos seimo narį Juozą Rimkų kvietė Irena ir Vainius Urbonavičiai,- pakalbėsim apie tai, kas ir Jums, ir mums įdomu“.
  Rugsėjo 5 –osios pavakarys buvo tinkamas laikas susitikti Kelmės šviesuolius jų pušimis apaugusioje sodyboje. Irena – istorijos mokytoja, Vainius – inžinierius. Abu iš tėvų paveldėję užsidegimą tautos praeičiai, istorijai, kultūrai. Abu aktyviai seka ir domisi Kelmės kultūriniu ir politiniu gyvenimu.
  Juozas Rimkus taip pat nuo vaikystės domisi istorija, gilinasi į gimtinės, Kelmės krašto praeitį, ne kartą diskutavo su Vainiumi įvairiausiomis temomis. Kvietimas – viliojantis, juolab, susikaupė klausimų, kuriais būtų įdomu pasikalbėti.
  Kviesdami į vidų, Urbonavičiai  pirmiausia kviečia į biblioteką, kurioje per 10 tūkstančių knygų, į kitus kambarius, kuriuose apstu įvairiausių kultūrų eksponatų, paveikslų, kur pasijauti tarsi muziejuje, stebiesi šeimininkų erudicija ir žingeidumu atverti dar nežinomo pasaulio paslaptis, glūdinčias knygose, meno kūriniuose. Urbonavičių šeima turi giminystės sąsajų su Putvinskiais, generolu Žemaičiu, Jonu Vadeikiu, giliai ir išsamiai pažįsta krašto istoriją. Apie viską Vainius gali pasakoti valandų valandas ir pokalbis tikrai nenusibosta. Abu su Juozu Rimkumi kalbą pasuka netolimų apylinkių ratu, prisimindami įvykius, žmones, skaudžius išgyvenimus, tremtį, pokarį.
  „Dar daug žmonių mūsų rajone yra neprisiminta, net atminimo lentelių jiems nėra, dar daug reikia padirbėti dėl istorinės atminties mūsų rajone.” – sakė Vainius Urbonavičius.
  Pokalbis pakrypo apie Sąjūdį Kelmės rajone, kurio 30 – metis bus minimas rugsėjo 15dieną. Iš praeities kilo žmonių veidai, pavardės, įvykiai… Rodos, dar nesena, bet jau labai tolstanti istorija. Užaugo nauja karta, kurios vertybės ne visada sutampa su tomis, už kurias kovojo Sąjūdžio žmonės. Jaunimui sunku besuprasti aną laikmetį.Todėl dar brangesni tų akimirkų prisiminimai, kai, rodos, kiekvienas buvo pasiryžęs mirti, kad mūsų tėvynė būtų laisva. O kokia vienybė buvo Baltijos kelyje! Koks buvo tikėjimas! Kur dingo visa tai dabar, kai esame laisvi? Kodėl dabar garbinama tik viena dievybė – pinigai?
  Lengviau pastatyti namą, negu jį įrengti, lengviau užauginti žmogų, negu jį išlavinti, lengviau žmogų išlavinti, negu jį išugdyti savo šalies piliečiu, mylinčiu savo tėvynę nuo pirmojo žingsnio…
  Lietuva vis dar tame kelyje… Tikėkime… Tokiomis mintimis baigėsi nuoširdus pokalbis šviesių žmonių sodyboje.

 • DSCN1429
 • DSCN1431
 • DSCN1434
 • DSCN1439
 • DSCN1441
 • DSCN1445
 • DSCN1447

Padėka Raudėnuose

  Paskutinį vasaros sekmadienį Raudėnuose vyko tradicinis vasaros sambūris „Gandrus ir vasarą palydint“ bei šv. Baltramiejaus atlaidai. Kaip ir kasmet, šventė vyko dvi dienas. Šeštadienį, nuo ankstaus ryto, prasidėjo žūklės varžybos Raudėnų tvenkinyje, vėliau - sportinės varžybos mokyklos stadione. Vakare, po varžybų ir nugalėtojų apdovanojimų, raudėniškius ir svečius linksmino mėgėjų meno kolektyvai. Po koncerto visus pakvietė sušilti prie laužo, kuris buvo uždegtas prisijungiant prie respublikinės akcijos „Lietuvos šimtmečio laužai“.
  Sekmadienį pašventinta atminimo lenta Raudėnų valsčiaus 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų savanoriams. Šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.
  Savo dainas dovanojo jaunimo grupė „Spalvotosios kreidutės“, koncertus surengė Klaipėdos „Brass“ kvintetas, kapela „Jaunimėlis“. Skambant muzikai tradicinėje Agapėje šventės dalyvius vaišino Raudėnų kaimo bendruomenė.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus padėjėja Judita Šakočiuvienė Seimo nario vardu padėkojo ilgametei visuomeninės organizacijos „Raudėnų bendruomenė“ pirmininkei Jovitai Lubienei už iniciatyvą ir šios šventės kasmetinį rengimą, už Raudėnų krašto ir žemaitiškų tradicijų puoselėjimą bei jaunimo ugdymą.

 • Raudenu svente 1
 • Raudenu svente 2
 • Raudenu svente 3
 • Raudenu svente 4
 • Raudenu svente 5
 • Raudenu svente 6

Pasveikino Tytuvėnų festivalio atlikėjus ir organizatorius

  Rugpjūčio 26 –ąją Tytuvėnuose, Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje vyko penkioliktojo tarptautinio Tytuvėnų vasaros festivalio baigiamasis koncertas. Gausiai susirinkusius klausytojus džiugino Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras ( dirigentas, meno vadovas Robertas Šervenikas), solistė – Justina Gringytė. Smuiko solo partiją atliko Bernardas Petrauskas.
  Įspūdingas koncertas pakylėjo meistriškumu ir profesionalumu. Klausytojai ilgais plojimais pagerbė atlikėjus ir festivalio organizatorius.
  Festivalio rengėjus ir dalyvius pasveikino bei gėlių atlikėjams ir organizatoriams įteikė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, ambasadorius Vygaudas Ušackas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, Kelmės rajono garbės pilietis, festivalio mecenatas Jonas Jagminas, rajono ir seniūnijos vadovai. 

 • DSCN1151
 • DSCN1134
 • DSCN1147
 • DSCN1158
 • DSCN1163
 • DSCN1168
 • DSCN1176
 • DSCN1202
 • DSCN1211

Pagarba kankiniams už Lietuvos laisvę

   Rugpjūčio 25 –ąją drauge su Kelmės rajono vadovais, Sąjūdžio dalyviais ir kelmiškiais Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus dalyvavo renginiuose, skirtuose pagerbti žuvusiuosius už laisvę, iškentėjusius kalėjimus ir negrįžusius iš tremčių.
  Sąjūdžio paminkliniais kryžiais paženklintose vietose buvo meldžiamasi ir giedama. Tradicijoje dalyvavo tarptautinė organizacija TFP,kasmet atvykstanti į Kelmę nuo 1993 metų Kelmės Sąjūdžio vadovo a.a. Antano Račo kvietimu.
  Seimo narys Juozas Rimkus atminimo vietose uždegė žvakeles, gėlių padėjo prie paminklo Tautos kančiai atminti ir paminklo Laisvei. Pagerbė Nepriklausomybės akto signataro Antano Račo atminimą, dalyvavo Šv. Mišiose Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. 


 Sutiko vyskupą, išlydėjo eiseną

  Rugpjūčio 26 –ąją – paskutinį rugpjūčio sekmadienį – tradiciškai organizuota Padėkos už laisvę eisena iš Kelmės į Šiluvą.
  Rugpjūčio pabaiga kasmet primena ne tik Juodojo kaspino dieną, bet ir vieną džiugiausių datų – 1993 metais, rugpjūčio 31 dieną iš Lietuvos pajudėjo paskutinis traukinys su Rusijos kariškiais. Tai oficiali Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos pabaiga.
  Drauge su būriu kelmiškių Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus pasitiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, dalyvavo eisenoje į Atgimimo aikštę, mitinge, giedojo Lietuvos Respublikos himną, pagerbė Lietuvos valstybės vėliavą, išlydėjo eisenos dalyvius į Šiluvos šventovę.

 • DSCN1050
 • DSCN1053
 • DSCN1054
 • DSCN1056
 • DSCN1058
 • DSCN1062
 • DSCN1067
 • DSCN1069
 • DSCN1071
 • DSCN1072
 • DSCN1075
 • DSCN1076
 • DSCN1077
 • DSCN1078
 • DSCN1080

Seimo nario linkėjimai poetams

  Rugpjūčio 26 – ąją Pagryžuvio kaimo biblioteka į tradicinius poezijos skaitymus sukvietė platų būrį poetų, literatų ne tik iš Kelmės rajono, bet ir bičiulių iš Kauno, Šiaulių, Raseinių, Joniškio, Pakruojo, Kėdainių.
  Organizatoriai į šventę kvietė ir Lietuvos Respublikos Seimo narį Juozą Rimkų, tačiau tą dieną jis negalėjo dalyvauti dėl renginių Šiauliuose, todėl Pagryžuvyje jam atstovavo padėjėja Janina Skeberdienė. Ji pasveikino šventės dalyvius, palinkėjo, kad kūrybos ugnis visad įgautų kūrinio pavidalą ir būtų pasidalyta su kitais žmonėmis; dėkojo, kad puiki tradicija tęsiasi ir linkėjo visiems puikaus renginio. O jį prasmingai pradėjo bibliotekos vedėja Vilma Dichavičienė, tęsė bibliotekininkai Antanas ir Dalia Galbuogai, įprasminę bitučių triūsą ir grūdo kelią bei visi, kas atvyko pasidalyti savo ir pasidžiaugti kitų kūryba.

 • DSCN1083
 • DSCN1085
 • DSCN1089
 • DSCN1094
 • DSCN1096
 • DSCN1095
 • DSCN1099
 • DSCN1114
 • DSCN1116
 • DSCN1118

Susitikimas Pašiaušėje   

  Rugpjūčio 25 –ąją į Pašiaušės bendruomenės namus rinkosi vietos gyventojai. Čia vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Juozu Rimkumi.

 

  Kaip ir kituose susitikimuose, laikas prabėgo greitai. Išklausę svečio, pašiaušiškiai turėjo daug klausimų ne tik apie visiems Lietuvos gyventojams aktualius dalykus, bet ir apie tai, kas yra labai arti, liečia jų šeimas, kaimynus: kaip sutramdyti vietines „girdyklas“ ir darbdavių atsiskaitymus „vekseliais“, kaip aktyvinti kaimo gyvenimą, kai kaimuose nebelieka ne tik kam dirbti, bet ir gyventi; kaip įveikti valdininkų nesiskaitymą su paprastu žmogumi ir išmokyti pagarbos jam ir t.t.

 

  Susitikimas užtruko trejetą valandų. Juozas Rimkus pažadėjo atvykti kitą kartą, kai atslūgs rudenio darbai ir kaimo žmonės turės daugiau atokvėpio. Linkėjo sėkmingo rudens, dėkojo už pakvietimą ir padovanojo bendruomenei knygą apie neatrastą Lietuvą, įteikdamas ją bendruomenės pirmininkei Linai Šavčenko.

 

 

 

 • DSCN1031
 • DSCN1006
 • DSCN1007
 • DSCN1008
 • DSCN1009
 • DSCN1039
 • DSCN1011
 • DSCN1012
 • DSCN1017

Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklai – Vladui Kalvaičiui ir Justinai Viržintienei

 

   Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus rugpjūčio 24 –ąją aplankė Tytuvėnų kraštą.

   Pirmasis vizitas buvo pas garbųjį kūrėją, Lietuvos rašytojų sąjungos narį Vladą Kalvaitį. Vizito tikslas – pagerbti žmogų, savo gyvenimu nuolat teigusį Gėrio pergalę; savo asmeniniu pavyzdžiu, pogrindžio kova, iškentėta Sibiro tremtimi įrodžiusiu gilią Tėvynės meilę ir pasiaukojimą jai. Visa autoriaus kūryba – tai prasminga Žmogiškumo mokykla jo skaitytojams.
  Vertinant šio neeilinio žmogaus indėlį ir minint neeilinę Lietuvos valstybės datą, Seimo narys Juozas Rimkus įteikė Vladui Kalvaičiui Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklą, dėkodamas už viso gyvenimo veiklą, kuri yra pavyzdys dabarčiai ir ateinančioms kartoms.
Tos pačios dienos popietę Budraičiuose vyko „Prozos aruodų“ kasmetinis renginys, skirtas pagerbti pedagogo, muziejininko, švietėjo, Kaimo rašytojų sąjungos nario, Žemaitės ir R. Biržinytės premijų laureato Igno Viržinto atminimą bei paskatinti prozos kūrėjus, kurie čia susirenka iš įvairių Lietuvos regionų. Ignas Viržintas buvo ne tik rašytojas, kurio širdyje visada kirbėjo kūrybos ugnelė. Jis buvo ir mokytojas, kuriam buvo svarbu, kad ne tik jo mokiniai, bet ir aplinkiniai žinotų Lietuvos istoriją, ja domėtųsi, kad mylėtų tėvynę. Jo kūrybos palikimu, istoriniais eksponatais, klėtele bei „Prozos aruodų“kasmetiniu renginiu drauge su Budraičių kaimo bendruomene rūpinasi Igno Viržinto našlė Justina Viržintienė. Šis tylus kultūrinis darbas turi gilią prasmę ir pelno pagarbą. Todėl antrąjį Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklą Tytuvėnų krašte Seimo narys Juozas Rimkus įteikė Justinai Viržintienei. 


Bubių bendruomenėje

   Rugpjūčio 24 ąją. Bubių aikštėje vyko Vasaros palydų šventė. Nuo 18 val čia karaliavo vaikai: dūko ant batuto, vyko įvairios varžytuvės, atrakcijos.
  19 val. į sceną buvo pakviesti Bubių seniūnas Vytautas Slabys, seniūnaitis Vytautas Žymančius, Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės ir Seimo nario Juozo Rimkaus padėjėja, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Judita Šakočiuvienė ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Svečiai pasveikino šventės dalyvius, palinkėjo geros nuotaikos ir gero vakaro.
  Seimo narys Juozas Rimkus už aktyvią visuomeninę veiklą apdovanojo bubiškį Edvardą Vileikį. Aktyviausius bendruomenės narius apdovanojo mokyklos ir bibliotekos vadovai. Seniūnas V.Slabys pristatė paminklinį užrašą, skirtą Atkurtos Lietuvos Šimtmečiui, kuris bus įmontuotas ant didžiulio akmens parko skverelyje.
  Šventėje pasirodė Bubių mokyklos bei ŠRSKC Bazilionų filialo kolektyvai: Bubių „Obelėlė“, pramoginės muzikos duetas iš Bazilionų ir grupė „De Grantė“. Vakare vyko gegužinė, o visi šventės dalyviai buvo vaišinami J. Popovo ant laužo išvirta šiurpa.

 • Bubiai 1
 • Bubiai 2
 • Bubiai 3
 • bubiai 4
 • Bubiai 5
 • Bubiai 6
 • Bubiai 7

Juozas Rimkus atsako į rinkėjų klausimus

  Pastebėjome, kad esate labai aktyvus, dažnai lankotės renginiuose, organizuojate susitikimus su gyventojais, o ir Seime pagal lankomumą esate pirmame penketuke. Dažnai sveikinate, teikiate suvenyrus, padėkas. Kaip pasirenkate nominantus? Matome, kad tradicijas laužote, nes iki Jūsų būdavo apdovanojami tik tie, kurie praeina partinį „filtrą“…
 

 Esu išrinktas Kelmės - Šiaulių rinkimų apygardoje. Čia yra 50 rinkimų apylinkių, kuriose žmonės gyvena ir dirba, o taip pat ir švenčia. Daugelyje apylinkių bendruomenėse vyksta kasmetiniai renginiai, todėl pagal galimybes lankausi pats, o jeigu aš nespėju, dalyvauja mano pedėjėjai. Kelmės rajone paprasčiau: čia esu žinomas, nes 17 metų dirbau valstybės tarmyboje. Dešimtyje Šiaulių krašto apylinkių yra sudėtingiau, esu naujokas. Bet dar pirmaisiais metais beveik visose apylinkėse apsilankiau. Šiaulių krašte teko priimti Seimo pirmininką V. Pranckietį, Ministrą Pirmininką S. Skvernelį. Šiame krašte kryptingai bendradarbiauju su Seimo pirmininko pirmąja pavaduotoja R. Baškiene, Seimo nariais A. Gumuliausku ir St. Tumėnu.

Gaunu daug šiltų atsiliepimų iš gyventojų, kad elgiuosi netradiciškai, kad padėkos, sveikinimai yra teikiami įvairių pažiūrų žmonėms, už neabejotinus nuopelnus, o ne pagal „partinę spalvą“.

 Seime per pusę susimažinome lėšas, skirtas parlamentinei veiklai vykdyti, todėl suvenyrai mūsų darbštuoliams, visuomenininkams, renginių organizatoriams yra gerokai kuklesni, negu buvo ankstesnėse kadencijose. Bet manau, kad ne suvenyro vertė svarbu. Svarbiausia - parodytas dėmesys ir pagarba, kurių niekada nebus per daug veltui ar pusvelčiui dirbančiam visuomenininkui už aktyvumą , už nuopelnus gražinant savo kraštą, išsaugant istoriją, puoselėjant papročius, kultūrą, tautinį paveldą. Kuklus valstybinis Seimo nario dėmesys suteikia jėgų tolimesniems siekiams ir yra simbolinė paskata.

Teikdami dovanas ar nepapirkinėjate rinkėjų?

Toks požiūris egzistuoja. Ypač tuo klausimu aktyviai pasisako kai kurie Konstitucijos žinovai. Jie tvirtina, kad Seimo narys taip elgtis negali. Tačiau Seimo teisės aktuose yra konkrečiai nurodyta, kas galima, o kas ne. Aš jais vadovaujuosi. Įsivaizduokime, kaip atrodytų: ant Signatarų kapų, ant partizanų atminties vietų gėles deda savivaldybės vadovai, seniūnai, o Seimo narys negali. Būtų juokinga? Kaip tiesiogiai išrinktas Seimo narys turi parodyti dėmesį ir pagarbą savo šalies piliečiams? Gal ir teisinga būtų mintis jeigu šis „papirkinėjimas“ vyktų prieš rinkimus, tačiau išrinktas Seimo narys yra laikomas oficialiu valstybės pareigūnu, tad gerbkime tai, ką pasirinko visuomenė.

 Girdėjome, kad gaunate daug skundų, kaip juos sprendžiate?

  Skundų tikrai daug. Nemažai jų gaunu paštu Vilniuje ir Kelmėje, randu tiesiog pašto dėžutėje, kabančioje ant priimamojo kabineto durų. Absoliuti dauguma rašytinių skundų yra anoniminiai. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis (nesvarbu, skundas pasirašytas, ar anoniminis), privalau juos persiųsti institucijai, kuri kompetentinga tai ištirti. Būtent taip ir elgiuosi. Išsiunčiu ir laukiu atsakymo. Daugiausiai nusiskundimų gaunu tiesiogiai bendraujant: priėmimų metu kabinete, susitikimuose su gyventojais, net gatvėje, turguje, parduotuvėje. Būna ir taip. Tenka išklausyti ne visai malonių atsiliepimų apie kai kuriuos valstybės tarnautojus, politikus, bendruomenių vadovus, seniūnus, socialinius darbuotojus, medikus. Žmonės kalba noriai, pasitiki, tik dalyvauti tyrimo procese vengia, kaip tikri lietuviai, bijo problemų.

 Ar nesiruošia Seimas keisti rinkimų įstatymo? Juk kai kuriose savivaldybių tarybose yra asmenų, teistų už korupcinius ir kriminalinius nusikaltimus?

 Taip, tai yra valstybės gėda, kai buvę nusikaltėliai vadovauja savivaldybių gyventojams. Seime sulaukiame daugybės nusiskundimų apie buvusių teistų kai kurių savivaldybių tarybos narių siautėjimus, „zonos nuostatų“ taikymus visuomenėje. Rinkimų įstatymas tikrai bus keičiamas, tačiau kokia apimtimi, kalbėti dar ankstoka. Norisi, kad į naujas savivaldybių tarybas nepatektų teisti už korupcinius nusikaltimus, ar pažeidę įstatymus asmenys. Tuo klausimu dirba teisininkai, akademinė bendruomenė, savo žodį turi tarti ir konstitucinės teisės žinovai.

 Teko girdėti, kad Kelmės „valstiečiai“ labai intensyviai pildo savo partijos gretas, kad vis daugiau ateina rajone žinomų, norinčių dalyvauti politinėje veikloje žmonių?

  Išrinkus mane į Seimą apsisprendžiau pasitraukti iš LVŽS Kelmės skyriaus pirmininko pareigų. Neturėjau tokio tikslo užimti pareigas, kurių negalėsiu tinkamai vykdyti. Visuotinis susirinkimas absoliučia balsų dauguma pirmininku išrinko Vytautą Barkauską. Tai aktyvus, darbštus ir jau gerai rajone žinomas politikas. Dėl veikos sąjungoje prašau kreiptis tiesiogiai į pirmininką.

 Ar Jūsų neerzina internetinėje erdvėje dažni ir besikartojantys komentarai, kurie atrodo piktybiški, netgi kvaili? Kaip elgiatės tokiu atveju?

 Turiu kantrybės žmonėms pateikti objektyvią informaciją. Dažniausiai to pakanka. Kas mane pažįsta, žino, kad tikrai nesu melagis ar apgavikas. Žinoma, paanalizuoju. Jeigu tikrai žmogus nesupranta, ar nežino, tuomet reikia rasti laiko atsakymui. Tačiau jeigu tai nuolatiniai „inteligentiškų“ žmonių politiniai išvedžiojimai ar piktybiškos demagogijos, nenoras suprasti tiesą, tada tenka įspėti.
 Beveik kiekvieną savaitę įvairiose rajono vietose organizuoju susitikimus su gyventojais. Norintys gali dalyvauti, domėtis. Temų spektras labai platus - nuo tiesioginių pareigų Seime iki Seimo užkulisų; dažnai apie tai, ko nerašo spauda ir nerodo televizija. Maloniau bendrauti tiesiogiai, o ne internetu.

 Ar neketinate inicijuoti įstatymo pakeitimo, kad seniūnai būtų renkami tiesiogiai, kaip renkame merus? Linkiu sėkmės.

 Turbūt pastebėjote, jog dabartinė valdančioji koalicija tvirtai laikosi nuostatos, kad „amžinų“ vadovų būti negali. Tai - visuomenės priesakas, o kartu ir valstiečių pažadas rinkėjams. Gyventojai pavargo nuo nepakeičiamų vadovų savivalės, pasipūtimo, ir aplaidaus pareigų vykdymo. Jau pavasario sesijoje kai kurių sričių vadovams buvo įvestos kadencijos. Tą darbą planuojama tęsti ir rudeninėje sesijoje. Tačiau yra didelis noras išsaugoti tuos vadovus, kurių indėlis į valstybės kūrimą yra ženklus, o pareigų vykdymas visuotinai pripažįstamas. Tai būtina įtvirtinti įstatymu. Tikiuosi, klausimas dėl tiesioginių seniūnų rinkimų bus sprendžiamas rudeninėje sesijoje. Mokslo visuomenė, specialistai ir teisininkai jau svarsto, kaip toks įstatymo pakeitimas galėtų atrodyti.

 

Edvardui Dirmeikiui – Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklas

  Kražių festivalio kraštiečių sambūrį pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, pabrėždamas atskirų asmenybių reikšmę Kražių istorijai ir kultūrai. Tokia asmenybė - mokytojas, istorikas, muziejininkas Edvardas Dirmeikis. Tai žmogus, savo veikla nusipelnęs ypatingos pagarbos, pavyzdys dabarčiai ir ateinančioms kartoms. Dėkodamas už kilnią meilę Lietuvai ir darbą jos labui, Juozas Rimkus paskelbė, jog Edvardas Dirmeikis Lietuvos Respublikos Seimo yra apdovanojamas Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklu. 

 • DSCN0679
 • DSCN0688
 • DSCN0692
 • DSCN0706
 • DSCN0718

Sutiko Ministrą Pirmininką

 Rugpjūčio 17 –ąją Kelmę aplankė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonsson. Garbius svečius pasitiko ir lydėjo Seimo narys Juozas Rimkus, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas.

  Darbinių pietų metu su Kelmės rajono savivaldybės vadovais aptartos projekto „Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkinio pastato, esančio Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, rekonstravimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai“ įgyvendinimo galimybės bei Lietuvos Respublikos kariuomenės poligono ar centro steigimo galimybės VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriaus patalpose. Kalbėta apie finansinius instrumentus, kuriais pasinaudojus būtų galima spręsti Kelmės miesto valyklos rekonstrukcijos problemą ir vystyti rajono gyvenviečių vandentvarkos infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą bei spręsti mažųjų savivaldybių verslumo skatinimo ir gyventojų užimtumo problemas.
 Svečiai domėjosi Kelmės kultūros centro renovacija ir modernizavimu bei baigiamu įgyvendinti Kelmės daugiafunkcinio sporto centro projektu; aplankė Kražius, švenčiančius 765 metų sukaktį (Kražiai yra 2018 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė); gilinosi į Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios istoriją; apibendrino Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro veiklą.  
  Daug smalsuolių sutraukė Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio tiesioginis TV pokalbis su Justinu Jankevičiumi „Kitokie pasikalbėjimai“ Kražių kolegijos aikštėje.
  „Kražiai dar šito nematė“- taip vertinami šių metų Kražių festivalio renginiai, sukvietę tūkstančius dalyvių. 

 

Tradicinėje šventėje Pakapėje

  Tradicinė vasaros šventė „Dėk žiedą prie žiedo – vainiką nupinsi“ rugpjūčio 12 –ąją vyko Pakapėje (Šiaulių r.). Šventės atidarymo iškilmės prasidėjo Valstybės atkūrimo Šimtmečio ąžuolo sodinimu. (Kadangi Seimo narys Juozas Rimkus šiek tiek vėlavo, tad pasižadėjo daugiau dėmesio skirti ąžuoliuko priežiūrai ir dažniau atvykti palaistyti). Juozas Rimkus pasveikino su švente, visiems palinkėjo geros nuotaikos ir malonių akimirkų. Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklu ir knyga apie Kuršėnus apdovanojo Pakapės bendruomenės pirmininkę Nijolę Šavelskienę. Jos ilgametis indėlis šios bendruomenės veikloje yra labai akivaizdus ir gyventojų palaikomas. Kitas sveikinimas ir apdovanojimas įteiktas Pakapės stilizuotai kapelai, švenčiančiai 5 metų kūrybinės veiklos jubiliejų.
  Šventėje kalbėjo Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras Algis Mačiulis, bendruomenės pirmininkė Nijolė Šavelskienė.
  Nuotaikingai visus linksmino Šiaulių savivaldybės KC pučiamųjų instrumentų orkestras, Pakapės stilizuota kapela, Drąsučių liaudiškos muzikos kapela, Radviliškio miesto KC linijinių šokių kolektyvas „Iliuzija“, Pakapės romansų atlikėjų grupė „Vėjūnė“. Buvo suruoštos bičiuliškos Agapės vaišės, vyko loterija. Nuotaikingai renginį vedė Silva Zaturskienė ir Zigmas Šapkūnas.
  Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios parapijos klebonas Donatas Grabažis ir bendruomenės pirmininkė Nijolė Šavelskienė apdovanojo šventės rėmėjus ir aktyviausius dalyvius. Iki vėlumos visus linksmino grupė „Fortūna“.

 • Pakapė1
 • Pakapė2
 • Pakapė3
 • Pakapė4
 • Pakapė5
 • Pakapė6
 • Pakapė7
 • Pakapė8

Su Kolainių kaimo bendruomene

  Rugpjūčio 11 – ąją į bendruomenės šventę, skirtą atkurtos Lietuvos šimtmečiui, rinkosi kolainiškai. Apniukęs dangus ir drengiantis lietus nesustabdė numatytos programos, kuri daugiausia džiaugsmo teikė vaikams ir jaunimui.
  Pasveikinti kolainiškių atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, jo padėjėja Janina Skeberdienė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas.

  Juozas Rimkus pažymėjo, kad Kolainių kaimo bendruomenė, įkurta prieš ketvertą metų, sėkmingai jungia vietos žmones ir aktyvina gyvenimą. Bendruomenės vadovei Vaidai Linikienei svečias įteikė dovaną – knygą apie Lietuvą, skirtą visiems bendruomenės žmonėms, linkėjo jiems sėkmės, sveikatos, derlingo rudens.

  Šventės dalyvius maloniai nuteikė atlikėjai: Pašilėnų universalaus daugiafunkcio centro moterų ansamblis „Vėjūnė“ (vadovas Romaldas Pečeliūnas) bei šio centro parodijų šou grupė „Trys +R“ (vadovė Rasa Šatienė). Akį traukė Liolių socialinės globos namų Užvenčio padalinio gyventojų kūrybos darbeliai bei jų vadovės Sigitos Šatkauskaitės piešti paveikslai.
Vyko šeimų sporto varžybos, išaiškintas stipriausias vyras, nugalėjęs 80 kg. kviečių maišo kėlimo rungtyje. Tai – Valdas Macijauskas. Vaikai nesibodėjo panerti veidu į vandenį, kad burna sugautų obuolį. Džiaugsmo teikė plačiame dubenyje plaukiojančios mažos žuvytės. Vakare kolainiškius džiugino ansamblis „Trio Largo“ iš Panevėžio.

 • DSCN0260
 • DSCN0228
 • DSCN0231
 • DSCN0242
 • DSCN0251
 • DSCN0261
 • DSCN0270
 • DSCN0272
 • DSCN0279
 • DSCN0286
 • DSCN0289
 • DSCN0292
 • DSCN0299

Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklas – Elenai Burdulienei

„Tokių žmonių užmiršti nevalia,“- sakė Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, išsirengęs kelionėn į Šaukėnus pagerbti muziejininkę ir kraštotyrininkę Eleną Burdulienę, kuri savo intelektą ir pastangas atidavė ir atiduoda Šaukėnų krašto praeities išsaugojimui. Pasak jos mokinio, žurnalisto ir poeto Gedimino Griškevičiaus, tai „unikaliai savo vidine šviesa ir žiniomis graži mokytoja, toli Lietuvoje žinomo kraštotyros muziejaus įkūrėja, moteris, sklidina enciklopedinių žinių.“

  Šaukėnų kultūros ir amatų centre rugpjūčio 14 –ąją vyko menininkų kūrybinių dirbtuvių „Bendrystėje šviesti Lietuvai“ baigiamasis renginys. Jame dalyvavo ir Šaukėnų krašto šviesuolė Elena Burdulienė.
  Seimo narys Juozas Rimkus Elenai Burdulienei už pilietiškumą ir pastangas įamžinant Šaukėnų kraštą įteikė Atkurtos Lietuvos Šimtmečio ženklą, palydėtą Vydūno žodžiais: „Tėvynė neatskiriama nuo žmogaus esmės. Ji yra toji duotybė, kurioje žmogus gali suvokti savo būties prasmę ir siekti sąmoningumo. Todėl tėvynė dar yra užduotis ir pareiga.“

  „Dėkojame už kilnią meilę Lietuvai ir darbą jos labui. Esate pavyzdys dabarčiai ir ateinančioms kartoms,“- dėkojo Seimo narys, spausdamas ranką Elenai Burdulienei.

 • Burduliene
 • DSC06422
 • DSCN0440
 • DSCN0446
 • DSCN0454
 • DSCN0456
 • DSCN0459
 • DSCN0464
 • DSCN0460

Pasveikino jaunimą

  Rugpjūčio 10 - ąją, pasitinkant tarptautinę Jaunimo dieną, į Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyną rinkosi jaunimas. Čia Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“ jau trečią kartą organizuoja Kelmės rajono „Jaunimo dieną“ (tokios dienos rajone jau vyksta tryliktus metus).
  Jaunimo dienos dalyvius sveikino atvykę svečiai. Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus pasidžiaugė jaunimo aktyvumu, linkėjo pergalių ir dovanojo futbolo kamuolį.
  Į renginį atvyko jaunimas iš rajono seniūnijų, bendruomenių, svečiai iš Žemaitijos, Luokės miestelio.Komandos dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose, galėjo apžiūrėti Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių bei Kelmės policijos komisariato tarnybines mašinas ir visą įrangą. Karštą dieną jaunuosius dalyvius ugniagesiai atgaivino vandens srove, o vėliau sulaukta gaivos ir iš dangaus.
  Jaunimo dienos taurė šiemet atiteko Liolių jaunimo grupei, kuri kitais metais surengs Jaunimo dieną.
  Po sportinių varžybų nestigo linksmumo, kurio neišbaidė net įsismarkavęs lietus. 

 • DSCN0187
 • DSCN0193
 • DSCN0199
 • DSCN0203
 • DSCN0213
 • DSCN0220
 • DSCN0225

Šventėje prie Burbaičių

  Rugpjūčio 11 –ąją drengiančio lietučio neišsigando tradicinės Kukečių seniūnijos šventės „Piliakalnis senas mums praeitį mena“organizatoriai ir dalyviai. Svečiai žengė pro žolynais išpuoštus šventės vartus, ragaudami gardžiąją šeimininkų duoną.
  Netrukus Kukečių seniūnė Meilutė Masalskienė su deglu kopė ant Piliuko uždegti šventės aukurą. Piliakalnio papėdėje kūrenosi trys laužai, ant kurių garavo gaminamos vaišės: tradicinė Mindaugo Slavinsko šiurpa, kunkuliuojanti 100 litrų puode, Ramūno Geco 70 litrų šeimos čili sriuba ir 40 litrų žirnių košės, kurią gamino Justinas Kančelkis.
  Susirinkusius sveikino atvykę svečiai. Nuoširdžiai į senus pažįstamus kreipėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, pasidžiaugęs ilgamete tradicija ir unikalios vietos puoselėjimu, linkėjo žemdirbiams gero derliaus, o šventės dalyviams linksmumo iki ryto.
  Nors dangus nepažėrė giedros, tačiau linksmumo pakako. Gerą nuotaiką dovanojo jaunasis atlikėjas Gražvydas Dobrovolskis, Kelmės kultūros centro Lupikų skyriaus mišrus vokalinis ansamblis „Vakarė“ (vadovė Genutė Penikienė), Raseinių rajono kultūros centro Nemakščių vyrų vokalinis-instrumentinis ansamblis (vadovas Juozapas Jusčius), grupė „Sadūnai“(vadovas Ramūnas Lisinskas), Kelmės jaunimo grupė „Good Time Boys“.
  Gausių vaišių pakako visiems šventės dalyviams, o muzika suko visus į ratelį, išdžiovindama iškritusią drėgmę.        Diskotekai po nakties dangumi grojo kelmiškis Saulius Jankeliūnas. 

 • DSCN0301
 • DSCN0308
 • DSCN0311
 • DSCN0314
 • DSCN0325
 • DSCN0326
 • DSCN0329
 • DSCN0345
 • DSCN0353
 • DSCN0358
 • DSCN0394
 • DSCN0396
 • DSCN0397
 • DSCN0398
 • DSCN0400

Susitiko su Stulgių kaimo bendruomene

 -Ką pažadėjome rinkėjams - vykdome. Matykite, analizuokite, vertinkite. Rinkėjų pasirinkimas lems, ar Lietuvos žmonėms patinka gyventi korupcijos liūne, ar pritaria pradėtoms pertvarkoms, kad betvarkė būtų sustabdyta, - pradėdamas susitikimą su Stulgių kaimo bendruomenės gyventojais, sakė Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus.                           
 Kaip ir visur, Stulgiuose susitikimas užtruko per 3 valandas. Svečias išsamiai ir nuosekliai papasakojo apie Seimo darbą nuo kadencijos pradžios, plačiau sustodamas ties svarbiausiais sprendimais.
 -Nesame turtinga tauta. Neturime jokių gamtinių turtų. Bet turime svarbiausią turtą – žmones. Todėl gyvenimą galime kurti tik savo darbštumu, taupumu, sumanumu, nevokdami vieni iš kitų,- sakė J.Rimkus: - Vyksta didžiulės pertvarkos daugelyje sričių. Ateityje numatyti ne menkesni uždaviniai. Niekas neįvyksta nei per vieną dieną, nei per metus. Reikia laiko, o svarbus laikas jau yra praėjęs, todėl dabar viskas sunkiau. Reikalingas griežtesnis požiūris, griežtesnė tvarka, o tai ne visiems patinka. Be to, turime spręsti klaidas, padarytas pirmtakų, mokėti prarastus pinigus. Laikotarpis sunkus, bet turime eiti pirmyn, tobulėti.
 Džiugina tai, kad Lietuvos žmonės pradėjo teigiamai vertinti pokyčius, pritaria pertvarkoms, be kurių nepasieksime geresnio gyvenimo visiems. Sulaukiame daug skundų. Ir mūsų rajono žmonės pasiilgę teisingumo, mato korupcijos atvejus ir nori, kad tiesa būtų atskleista, tačiau daugelis drįsta pasisakyti tik anonimiškai, bijo nukentėti dėl savo darbo, dėl vaikų. Skundų paketas jau yra perduotas atitinkamoms tarnyboms.
 Stulgiškiai dėkojo svečiui už susitikimą,už galimybę sužinoti apie tai, ko nerašo laikraščiai ar nerodo televizija, pateikė daug klausimų, pasiūlymų, kvietė ir vėl aplankyti.

 • DSCN0036
 • DSCN0023
 • DSCN0025
 • DSCN0033
 • DSCN0040
 • DSCN0042
 • DSCN0044
 • DSCN0045
 • DSCN0046
 • DSCN0047
 • DSCN0058
 • DSCN0068

Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklas – Pakražančio seniūnui Alfonsui Sakalauskui

  Rugpjūčio pradžioje jubiliejų šventė Pakražančio seniūnijos seniūnas Alfonsas Sakalauskas. Jis nuo 2000 metų ne tik rūpinasi 1 miesteliu (Žalpiais), 72 kaimais, 7 viensėdžiais, 4 seniūnaitijom, bet, atrodytų, kiekvienu čia gyvenančiu žmogumi, kurio vargai ir džiaugsmai jam yra svarbūs. Tai seniūnas, kuris rūpesčiu, atsakingumu, jautrumu pelnė ypatingą pagarbą ir žmonių meilę. Todėl šiltų žodžių gimtadienio proga jam negailėjo nei bendruomenių, nei seniūnijoje įsikūrusių įmonių vadovai. Dažnas minėjo seniūno mėgstamą kreipinį „mano vaiks“. Kas gi gali būti geriau, nei pasijusti rūpestingo tėvo globojamu vaiku?
  Jį pasveikinti atvyko ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, įteikęs Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklą.
  -Dėkojame Jums už kilnią meilę Lietuvai ir darbą jos labui. Esate pavyzdys dabarčiai ir ateinančioms kartoms.“ – sakė Juozas Rimkus, ypač pabrėždamas seniūno betarpišką ir ne „valdišką“ bendravimą su žmonėmis.

 • DSCN0142
 • DSCN0144
 • DSCN0154
 • DSCN0156
 • DSCN0159
 • DSCN0179

Šventėje Valstybės 100 - čiui Dirvonėnuose

  Dirvonėnų krašte (Raudėnų seniūnija, Šiaulių rajonas), garsėjančiame Paežerių dvaru ir ežeru, Paežerių liepų alėja, liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis vyko šventiniai renginiai: etnokultūrinės edukacinės stovyklos, romansų, folklorinių šokių vakarai, žūklės ir sporto varžybos, parodos, linksmavakariai ir t.t.
  Rugpjūčio 4d. iškilmingame šventės atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, pasveikino su švente ir apdovanojo šventės organizatorius. Drauge su Šiaulių rajono meru Antanu Bezaru, Raudėnų seniūnu Antanu Venckumi ir Dirvonėnų seniūnaičiu Petru Briku uždegė šventinį aukurą, atidengė paminklinį akmenį Valstybės 100 – čiui.
  Parke greta šimtamečių liepų alėjos, vyko tautodailininkų, amatininkų pasirodymai, medžiotojų vaišės, dainos ir šokiai iki sutemų.
  Rugpjūčio 5d. prie Šatrijėlės pilkapio, Paežerių kaime, Nelindos ežero pakrantėje, buvo iškilmingai pašventinta Karaliaus Mindaugo skulptūra (autorius Vladas Sutkus), skirta Lietuvos 100- čiui.
  Juozapavos bažnyčioje vyko Šv. Mišios, koncertavo solistė Judita Leitaitė.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Valandėlė pas Juzefą

 -Atvažiuokit, aplankykit, juk jau greitai man bus 102 metai, - telefone nuskambėjo kražiškės Juzefos Ramanauskaitės balsas, pakvietęs Lietuvos Respublikos Seimo narį Juozą Rimkų į kelionę. Juzefa lūkuriavo kiemelyje, ant kelmelio. Šalia – jos numylėtas šunelis.
-Greitai atlėkėt, juk Kražiai netoli,- nusišypsojo. – Matot, dar krutu, dar pasišliaužioju. Ačiū Dievui, dar neguliu paslika.
-Juzefa pasakojo, kaip leidžia savo dienas, džiaugėsi savo trobike, kurią kadaise nusipirko sunkiai taupydama ir kurioje jai yra labai gera. Prisipažįsta, kad viskas pasikeitė. Visko daug patyrė, daug ką laikas negrąžinamai nunešė. Sako, jog visad mokėjo taupiai gyventi, todėl niekada jos kišenės nebuvo tuščios, nebuvo, kad pritrūktų duonos kąsniui. O dabar visko apsčiai. Gal tik vienatvės, kai pati nebegali toli nueiti, yra per daug. Globoja seniūnija, socialiniai darbuotojai. Ateina, pasirūpina kiekvieną dieną, bet savaitgaliais lieka viena. Todėl senolė galvoja, kad čia yra rimta spraga socialinių paslaugų srityje. Senam, nusilpusiam žmogui reikalinga ne tik priežiūra, bet ir bendravimas, kurio labai trūksta.
-Išlydėdama Juzefa prisaikdina kito karto ilgai nelaukti, vėl atvažiuoti aplankyti, nusifotografuoja atminčiai ir pamojuoja ranka.

 • DSCN0075
 • DSCN0077
 • DSCN0078
 • DSCN0090

Susitikimas su Pagryžuvio gyventojais

 Kur dingo pagryžuviškiai?

-Prisimenu, kai ardėsi kolūkis, Pagryžuvio kultūros namų salė buvo pilnutėlė, čia buvo per 230 žmonių. Kur jie dabar? – pradėdamas susitikimą, klausė Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Pasak bendruomenės pirmininkės Aldonos Ancikevičienės, daug jau Anapilyje, daug išvykusių, daug penktadienio vakarą dar iš darbų negrįžusių. Nepaisant negausaus gyventojų būrio, Seimo narys su jais bendravo tris valandas.

Valstiečiai pažadus vykdo

- 2016 metų rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą šalies gyventojai valstybės vairą patikėjo valstiečiams. Nemažai pažadėjom rinkėjams ir stengiamės pažadus vykdyti. Tačiau ne viskas eina taip sklandžiai, kaip norėtųsi, nes vis dar daug „pagalių kaišiojimo į ratus,” tačiau toliau taip gyventi, kaip buvo, nebeįmanoma. Valstybė niekada neatsigautų. Šis Seimas pertvarkas pradėjo nuo savęs: Seime nebėra alkoholio; sumažintos parlamentinės lėšos Seimo nariams; parlamentarai važinėja nuosavom mašinom.

Apžvelgė reformas

 J. Rimkus apžvelgė švietimo reformą, kuri vyks gal 8 metus: „nėra lengva suderinti prieštaravimus“; darbo kodekso įstatymą: „svarbu, kad jis tarnautų žmonėms; alkoholio kontrolės įstatymą: „jau matomi pirmieji rezultatai, tauta blaivėja“; valstybės įmonių pertvarką: „naikinama korupcija, chaosas, galimybė vogti“.
 Sunkiausias darbas pirmojoje sesijoje buvo valstybinių įmonių pertvarka: miškų urėdijos, geležinkeliai – tai buvo „ valstybės valstybėje“. Antrojoje sesijoje daug dėmesio atskirties mažinimui ( 800mln.). Surasta lėšų skirti vaikams, šios lėšos turėtų vis augti. Daug lėšų skirta keliams. Šiemet Lietuvoje bus išasfaltuota 400km. kelių.
 Tris kartus buvo didinamos pensijos, kai iki šiol dešimt metų jos nebuvo didinamos. Ir dar didinsime, kai tik sutaupysime. Padidinta minimali alga iki 400 Eur.

Trečiojoje sesijoje

-Seimo darbas telkėsi ties 6 prioritetais: pensijų, mokesčių, švietimo, sveikatos, šešėlinės ekonomikos reformomis, inovacijų skatinimo teisės aktų priemimu.

Šių prioritetinių darbų įstatymų paketai patvirtinti Vyriausybėje, priimti Seime, prieš tai išdiskutavus frakcijose, komitetuose, praėję įvairias procedūras; kai kurios procedūros truko daugiau negu metus. Prezidentė visus priimtus įstatymus jau pasirašė.  

Trūkumas tas, kad opozicija nuo tokių svarbių visuomenei įstatymų priėmimo nusišalino ir kaip įmanydama trukdė. Motyvavo, kad pakankamai neišdiskutuota, kad skubama. Atsakymas: visuomenė pavargo laukti begalinių diskusijų pabaigos. Reikia skubių, gyvenimą gerinančių sprendimų.

-Žymiausias darbas - tai Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto parlamentinis tyrimas. Jis atskleidė verslo ir valdžios sąsajas bei interesų konfliktą. Dėl tokių nusikalstamų veikų labai kenčia visuomenė, mažinamas pasitikėjimas valstybe, valdžia.

-Rudens sesijoje bus priimti reikalingi teisės aktai, ribojantys korupcines sąsajas tarp valdžios ir verslo. Išaiškinta mažiausiai 5 įmonės, susijusios korupciniais ryšiais, 100 garsių pavardžių. Būtina užkardyti tokią veiką, kad daugiau tai nepasikartotų. O sutaupyti pinigai turi tarnauti Lietuvos gyventojams.

-Darbas Seime – tai ne pasivaikščiojimas po parką. Tai – didelė atsakomybė. Iššaukiame daug negatyvizmo į save, tačiau stengiamės dėl Lietuvos žmonių. Tikime, jog darbu, prakaitu, kūryba pasieksime gerų rezultatų.

 Seimo narys Juozas Rimkus ir rajono tarybos narys Vytautas Barkauskas atsakė į pagryžuviškių klausimus. Raštu gauta keletas paklausimų, kuriems reikia išsamesio tyrimo.

 • DSCN0439
 • DSCN0446
 • DSCN0447
 • DSCN0449
 • DSCN0450
 • DSCN0451
 • DSCN0455
 • DSCN0457
 • DSCN0464
 • DSCN0467
 • DSCN0470
 • DSCN0492

Prie Ventos…

   Liepos 14 – ąją Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus dalyvavo tradicinėje Užvenčio krašto šventėje „Venta, Venta, tu žemaičiui šventa.“ Visus pasveikinęs ir palinkėjęs puikios nuotaikos, kurios nesugadino ir gausus lietus, Juozas Rimkus priminė, jog prieš 100 metų užventiškis Jonas Smilgevičius savo parašu patvirtino Lietuvos nepriklausomybę ir šis faktas kelia garbingą pasididžiavimą. Seimo narys pagerbė tris Užvenčio krašto žmones – Gražiną Balčiūnienę, Oną Jankauskienę ir Gintarą Baškį, įteikdamas jiems Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklus.  „Tėvynė neatskiriama nuo žmogaus esmės. Ji yra ta duotybė, kurioje žmogus gali suvokti savo būties prasmę ir siekti sąmoningumo. Todėl tėvynė dar yra užduotis ir pareiga.“ Tokie žodžiai užrašyti ženklo dokumente. Įteikdamas ženklus užventiškiams, Juozas Rimkus dėkojo už kilnią meilę Lietuvai ir darbą jos labui, už tai, kad „esate pavyzdys dabarčiai ir ateinančioms kartoms.“

  J. Rimkus priminė, kad Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklas anksčiau buvo įteiktas dar dviem užventiškėms - ilgametei Kelmės rajono savivaldybės tarybos narei, buvusiai Užvenčio seniūnei Kristinai Balsienei ir Genovaitei Sartauskienei, išsaugojusiai vertingus istorinius savo tėvo archyvus.
  Šventė „Venta, Venta, tu žemaičiui šventa“ sutraukė ne tik užventiškius, aplinkinių gyvenviečių žmones, bet ir iš toliau atvykusius. Nuotaikingai koncertavo solistai Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavykinas, populiarios grupės, kaimynai iš Luokės , Užvenčio kultūros centro meno mėgėjai.

 


Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kalba pasibaigusios Seimo pavasario sesijos proga

Baigėme sudėtingą ir intensyvų darbų laikotarpį. Vadinu jį sėkmingu. Nepaisant aršių kalbų ir noro „pagaliauti“ pažangos ratuose, Seimo nariai susitelkė, dirbo, kritikavo, taisė ir priėmė įstatymus, būtinus koalicinės Vyriausybės programai ir parengtoms šešioms struktūrinėms reformoms įgyvendinti.  

Vieni šaukė „buldozeris“, kiti vadino chaosu, bet turime sutikti – Lietuvos žmonėms reikalingi pokyčiai pradėti ir bus įgyvendinti: didinamos pensijos ir atlyginimai, mažinami mokesčiai, atliekamos struktūrinės reformos švietimo, sveikatos priežiūroje ir valstybės tarnyboje.

Visi pokyčiai yra nukreipti į žmogaus gerovę ir darną.

• Sumažintas darbo užmokesčio apmokestinimas taps teisingesnis ir patrauklesnis darbuotojams ir investuotojams.

• Sveikatos priežiūros įstaigų pertvarka leis didinti gydymo paslaugų kokybę ir jų prieinamumą.

• Aukštųjų mokyklų reorganizavimas ir etatinio pedagogų darbo apmokėjimo įvedimas – dar vienas veikimo laukas pavasario sesijoje.

• Pensijų reforma leis patiems kaupti ir taip užsitikrinti papildomas pajamas senatvėje.

• Taip pat pokyčiai inovacijų ir mokslo pažangos srityje skatins pažangą ir kurs pridėtinę vertę šalies vidaus ekonomikoje.

Be sisteminių pertvarkų ir reformų, šio Seimo pavasario sesija buvo orientuota ir į socialinę politiką – skirta parama jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą, patvirtinta šeimos kortelės sistema, neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimai.

Taip pat didelis žingsnis žengtas nacionalinės energetinės nepriklausomybės link – atnaujinta energetikos  strategija, kurioje numatomi pagrindiniai valstybės energetikos sektoriaus politikos tikslai ir kryptys.

Įstojome į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją.

Aktualiomis temomis vyko diskusijos. Tai buvo šios sesijos išskirtinumas.

Šį politinį sezoną buvome darbingi – surengtas 61 posėdis,  kurie tęsėsi 240 valandas. Tai ilgiausia šios kadencijos Seimo sesija pagal valandų skaičių.

Kuo dar išsiskyrė ši 111 dienų trukusio darbo atkarpa? Drąsiu tyrimu, nugulsiančiu parlamentarizmo istorijos puslapiuose. Ilgą laiką kažkas kažką matė, kažką girdėjo, kažką nujautė. Bet dabar skaudžiai juodu rašalu surašyta – politika ne gėlytėmis kvepia. Norėtųsi tikėti, kad iš to bus pasimokyta ir ši Seimo kadencija prisidės prie atviresnės visuomenės ir sąžiningesnės teisėkūros.

Tenka pripažinti, kad kai kurie užsibrėžti darbai taip ir liko neįgyvendinti – tai ir Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymas, liko neįteisinta individualaus konstitucinio skundo galimybė, galų gale – liko iki galo neišspręsti referendumo dėl dvigubos pilietybės klausimai.

Mes negalime užsimerkti ir suktis savame rate. Jei visuomenė mus skatina – išgirskime ir veikime. Toks yra mūsų darbas ir tokia yra mūsų misija. Visuomenė – tai ir mes. Seimas – tai visuomenės atspindys. Linkiu prasmingos veiklos ir matyti procesus ne tik iš vidaus, bet ir iš šalies.

Dėkoju pozicijai ir opozicijai, palaikiusiems ir kritikavusiems. Tai yra demokratija, kurioje taip svarbu kompromisai. Ieškokime jų ir toliau – ir raskime.

Raskime vardan tos Šimtmečio Lietuvos.

 

Seime su kelmiškiais minint Sąjūdžio 30 - metį

  Birželio 4d. Lietuvos Respublikos Seimo istorinėje Kovo 11 - osios salėje iškilmingai paminėtas Sąjūdžio 30 - metis. Minėjime dalyvavo ir grupė kelmiškių, pakviestų į sukakties paminėjimą. Su jais susitiko ir bendravo Seimo narys Juozas Rimkus.

 Šiemet sukanka 30 metų, kai buvo išrinkta Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, įsteigtos Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir rajonuose, įvyko Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Seimo taryba.
 2018 –uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Sąjūdžio metais, o 1988 – 1990 metus išskyrė kaip ypač svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį.
 Pasak Seimo pirmininko V. Pranckiečio, sveikinusio iškilmingo renginio dalyvius, prieš 30 metų įkurtas Lietuvos persitvarkymo Sąjūdis supurtė, atrodo, nesupurtomą diktatūrą ir sukūrė stebuklą.

 • DSC_7689
 • DSC_7763
 • DSC_7803
 • DSC_7810
 • Kelmės delegacijos dalis

Tytuvos šventėje

   Birželio 2 –ąją Tytuvėnai šventė tradicinę Tytuvos šventę, sukvietusią gausų būrį tytuvėniškių, aplinkinių gyventojų ir svečių.
   Šventę pagerbė ir jos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo narys Juozas Rimkus, Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis, administracijos direktorė Irena Sirusienė.
   Ryte entuziastai rinkosi į dviračių žygį, kuris prasidėjo nuo Tytuvėnų bernardinų vienuolyno, o meninė programa buvo kupina atlikėjų ir grupių pasirodymų( koncertavo Liudas Mikalauskas, Vytautas Šiškauskas, Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centro dainuojantis teatras, grupės „Nešpėtni bernai“, „Dixband“, Dagna ir Grupė,Tytuvėnų liaudiškos muzikos kapela „Svaja“.

 • tyt.7
 • TYT0
 • Tyt1
 • Tyt3
 • tyt4
 • tyt5
 • tyt6
 • Tyt8

Liaudies meno šventėje Kelmėje

   Gegužės 26 - ąją Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus dalyvavo 38 –ojoje Kelmės liaudies meno šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės 100 – čiui. Šventiniame rajono mero priėmime Kelmės kultūros centre Juozas Rimkus pasveikino visus šventės dalyvius ir organizatorius, atskirai kreipėsi į užsienio delegacijas. Ypač šiltai pasveikino svečius iš Gruzijos, kuri nuo šiol lietuviškai vadinsis SAKARTVELO vardu. Taip pat paminėjo, kad sakartveliečiai ir Lietuvą nuo šiol vadins lietuvišku vardu LIETUVA, o ne LITVA, kaip anksčiau.
  Sveikindamas Ukrainos delegaciją J.Rimkus informavo, kad Seime buvo ratifikuota tarpvalstybinė Lietuvos ir Ukrainos sutartis, kuri suteiks daugiau teisių socialinės apsaugos srityje. Austrijos atstovams negailėjo komplimentų, prisiminęs keletą vizitų į šią šalį, kuri žavi ypatingu ir savitu grožiu bei tradicijomis. Lenkams išreiškė pagarbą už ilgametes bendradarbiavimo tradicijas ir kaimyniškus santykius.
  J. Rimkus sakė, kad kaskart lankantis Liaudies meno šventėje, nustebina nauji akcentai, išradingi tautodailininkų darbai, išmoninga kūryba ir užkrečianti šventės nuotaika.

 • DSC05293
 • DSC05305
 • DSC05379
 • DSC05407

Seimo narys pakvietė TAU studentus

  Gegužės 22 –ąją autobusas su jaunatviškai nusiteikusiais Trečiojo amžiaus universiteto studentais ankstyvą rytą pajudėjo iš Kelmės. Seimo nario Juozo Rimkaus finansuojamos kelionės tikslas – aplankyti Lietuvos Respublikos Seimą, vėliau – Valdovų rūmus ir Signatarų namus.
  Guvūs ir žingeidūs keliauninkai laiko veltui neleido: užrašė daug klausimų, į kuriuos atsakymus ras Juozo Rimkaus svetainėje www.juozasrimkus.lt. Kelionė neprailgo ir ruošiant bendrą ekskursijos dalyvių dovaną Seimo nariui – bendrą piešinį, kuriame buvo daug džiaugsmingų intonacijų ir tautinės atributikos. Piešinį su šmaikščiais komentarais kelmiškiai įteikė, kai Juozas Rimkus trumpam galėjo ateiti susitikti ir papasakoti šviežiausias naujienas iš Seimo kasdienybės. Ekskursijos dalyvius dėmesiu pagerbė ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, kuri taipogi yra kraštietė, gimusi Kentriuose. Vizitas Seime ypač buvo įspūdingas tiems, kurie lankėsi pirmą kartą.
  Kelionė įsimintina prisilietus prie tautos amžių istorijos Valdovų rūmuose, žvelgiant į neįkainojamą Nepriklausomybės Aktą Signatarų namuose, širdyse linkint šviesios ateities savo tėvynei.
  Trečiojo amžiaus universiteto studentai ir jų vadovė Janina Každailienė dėkojo Seimo nariui Juozui Rimkui už prasmingą kelionę, linkėjo sėkmės ir sveikatos nelengvame darbe.

 • 20180522_114314 (1)
 • DSC_7538
 • DSC_7553 Rimkus ir Baskiene Seime
 • DSC_7566 (2)
 • DSC_7577
 • DSC_7612
 • DSC_7630
 • DSC_7641

Kelmėje pamoką vedė švietimo ministrė

 Gegužės 8 - ąją į Kelmę atvykusi švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pirmiausia aplankė Jono Graičiūno gimnaziją. Čia moksleiviams ji vedė pamoką apie švietimą Europoje.
  Ilgesnis pokalbis vyko Liolių pagrindinėje mokykloje. Ministrę domino Liolių mokyklos ir Maironių skyriaus darbas, ugdymas jungtinėse klasėse, moksleivių pavėžėjimo, mokytojų kompetencijos, vadovų kadencijos klausimai. Ji akcentavo, kad švietimo problemos kiekviename krašte yra kitokios ir dirbti reikia lanksčiai.

  Susitikime dalyvavo ir Regioninės politikos departamento regioninės politikos analizės skyriaus vedėjas Ovidijus Damskis ir vyriausioji specialistė Aušra Jankauskienė, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas.

 • DSCN0078
 • DSCN0079
 • DSCN0084
 • DSCN0088
 • DSCN0099
 • DSCN0102
 • DSCN0103
 • DSCN0111
 • DSCN0116
 • DSCN0118

Susitiko su Laugalio kaimo bendruomenės žmonėmis

  Balandžio 27 –ąją Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus susitiko su Laugalio kaimo bendruomenės žmonėmis. Tą dieną vyko bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Bendruomenės pirmininkė Jadvyga Vasiutinienė, pradėdama savo ataskaitą, apgailestavo, kad kaimo žmonės darosi vis labiau abejingi, nenori niekur dalyvauti, kad sunku juos išjudinti. Žinoma, gyvybingumo trūksta todėl, kad jauni žmonės palieka gimtinę, išvažiuoja studijuoti į didmiesčius, ar net išvyksta į užsienį, o vyresnioji karta sensta.
  Bendruomenei 2018 metais sukanka 15 metų. Iš senos nuotraukos šypsosi daug veidų, kurie buvo bendruomenės pradininkai. Šventė būtų prasminga, norėtųsi linksmumo ir įspūdžio, tik ar kaimo žmonės ateis – tokias abejones dėstė ir Roma Petkuvienė, tarybos narė.
  Aptarę savo bėdas, susirinkusieji sukluso, pradėjus kalbėti Seimo nariui Juozui Rimkui. Kaip ir visur, J.Rimkus kalbėjo apie tai, ko žiniasklaida dažnai nepasako, arba nutyli, arba iškreipia. Laugališkiai susidomėję klausė apie vykdomas pertvarkas, apie su tuo susijusius sunkumus, apie lūkesčius ir problemas. Šiltas ir dalykiškas bendravimas tęsėsi keletą valandų. Susitikimo pabaigoje laugališkiai sakė, jog supranta, koks nelengvas Seimo nario darbas ir linkėjo sveikatos, ištvermės ir sėkmės darbuojantis, kad Lietuvoje būtų daugiau teisingumo ir padorumo.

 • DSCN0008
 • DSCN0014
 • DSCN0016
 • DSCN0017
 • DSCN0024
 • DSCN0027
 • DSCN0030
 • DSCN0033