Juozas Rimkus - Lietuvos Respublikos Seimo narys

„Didžiuojuosi, kad esu kilęs iš valstiečių, nes būtent valstiečiai Lietuvai išsaugojo  kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius.“

 AKTUALIJOS

DĖL BENDRAVIMO GALIMYBIŲ

Rinkėjų poreikis susitikti su Seimo nariais auga. Dažnai esame kviečiami į įvairius renginius valstybinių švenčių ar vietos bendruomenių progomis. Aš, išrinktas Kelmės – Šiaulių rinkimų apygardoje, siekiu bendrauti, išgirsti kiekvieną mūsų apygardos gyventoją, stengiuosi patarti ir pagal galimybes spręsti opius klausimus. Reikia pripažinti, kad galimybės labai ribotos: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais turiu dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose bei komisijų ir komitetų veikloje. Tik sąžiningai dirbdamas Seime galiu apčiuopiamai prisidėti prie mums visiems svarbių problemų sprendimo. Atstumas nuo tiesioginės darbo vietos – Seimo - iki Kelmės savivaldybės yra 220 km.; iki tolimiausios apylinkės - dar 70 km., taigi tolimi atstumai labai sąlygoja tiesioginio bendravimo galimybes.

Kelmės - Šiaulių rinkimų apygardoje yra 50 apylinkių, o tai yra net 10 apylinkių daugiau, nei buvo praėjusioje kadencijoje. Padidėjusi rinkimų apygardos teritorija, aktyvi veikla LR Seime, dideli atstumai verčia aktyviai naudotis populiaria galimybe - bendravimu elektroninėje erdvėje. Maloniai prašau apsilankyti LR Seimo nario Juozo Rimkaus puslapyje http://www.juozasrimkus.lt ir kreiptis rūpimais klausimais. Jūsų klausimai bus išnagrinėti ir jums pateikti kvalifikuoti atsakymai. Minėtais adresais taip pat maloniai priimsiu kvietimus į įvairius renginius, susitikimus su rinkėjais. Kvietimuose būtina nurodyti darbotvarkę ir išdėstyti pagrindinius klausimus.

Primenu, kad norintys susitikti tiesiogiai, gali atvykti į Kelmės rajono savivaldybės 108 kabinetą ( I aukštas) kiekvieną pirmadienį 9 – 12 val.
Seimo nario padėjėja Janina Skeberdienė šiame kabinete priima kasdien 8-17 val., išskyrus atvejus, kai išvykstama į renginius.

 Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus

Nelengvam pusmečiui pasibaigus

Feed

2017-08-30

Seime nuskambėjęs Lietuvos Respublikos himnas skelbė pavasario sesijos, kuri sumavo 62 - jų plenarinių posėdžių, per 420 priimtų teisės aktų, darbų pabaigą. Prabėgo tikrai labai įtempto laiko pusmetis. Teko...   Daugiau
Feed

2017-03-08

Patyčių skleidėjams turi būti taikomos sankcijos

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą dėl šalies žiniasklaidoje įsivyravusios patyčių antikultūros. Žurnalistai ima viešai žmones žeminti. Kai kurie jų,...   Daugiau
Feed

2017-03-08

Vyriausybės programos priemonių planas bus paskelbtas iki kovo 13 – sios

Vasario 27 – ją Vyriausybės rūmuose susitiko valdančiosios koalicijos (valstiečių - žaliųjų ir socialdemokratų) parlamentarai. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pristatė Vyriausybės Programos...   Daugiau
Jūsų komentaras

 


Grįžti į peržiūrą

2017-01-24

Būtina veikti nedelsiant


Bėgant laikui po rinkimų, susiguli mintys, dėliojasi darbai, formuojasi nuomonės... Būsiu atviras: dažnai LVŽS frakcijoje Seime, privačiuose pokalbiuose su gyventojais svarstėme, kaip dirbti šią kadenciją. Žmonių išreikštas pasitikėjimas ir esančios galimybės leidžia pasirinkti. Buvo siūlymų dirbti senais metodais: dirbti populiariai, įtikti visuomenei, elitui, gražbyliauti, mėgautis valdžia. Juk tai taip įprasta, žinoma, visi prie to pripratę. Tačiau dauguma tvirtino, kad žmonės ne todėl balsavo, jie tikisi pokyčių: emigracijos mažinimo, atlyginimų didinimo, biurokratinės naštos mažinimo; pageidavo paprasčiausios tvarkos valstybėje ir t.t.

Tačiau gyvenimas - ne pasaka, kurioje mostelėjus stebuklinga lazdele, viskas pasikeičia. Reikia pasverti, kaip valstybės biudžeto lėšas naudoti taupiai, racionaliai, apgalvotai, o tam būtini pokyčiai, naujovės.

Suformuota dauguma, opozicinių partijų palaikymas, sudarytas profesionalus ministrų kabinetas. Tai leidžia padaryti tuos įsisenėjusius darbus, apie kuriuos kitos vyriausybės net pasvajoti negalėdavo.

Kompetencija niekas neturėtų abejoti: Seimo kanceliarijos personalo skyrius patvirtino, kad LVŽS atstovai Seime yra labiausiai išsilavinusi frakcija nuo pat nepriklausomybės paskelbimo. Net Seimo opozicija pasisako, kad valstiečiams pavyko suformuoti tikrai darbingą, profesionalų ministrų kabinetą. LVŽS vadovybė, Ministras pirmininkas su savo komanda atsižvelgdami į mokslininkų, ekspertų, užsienio šalių patirtį, o svarbiausia, į priesakus rinkėjams, inventorizavo valstybės valdymo trūkumus...

Sužinojus realią situaciją pasidarė liūdna, nejauku, kai kuriais atvejais netgi beviltiška. Nedetalizuosiu esamos situacijos rezultatų. Tik dar labiau darosi aišku: arba neatidėliodami darom ir keičiam, arba didinam valstybės skolą, toliau vedam Lietuvos žmones į nežinią.

Esame „kalti“, kad kai kuriuos duomenis paviešinome, viešai pasvarstėme, ko reikėtų neatidėliotinai griebtis, kad išgelbėtume valstybę ir žmones.

Štai čia ir prasidėjo... Pasirodo, kad yra įtakingas visuomenės sluoksnis, kuris jokių pokyčių nenori. Kai kam gera taip, kaip yra. Nesvarbu, kad didelė dalis visuomenės skursta, neturi darbo, emigruoja; maži atlyginimai, pensijos ir t.t. Būta atvirų perspėjimų neliesti nuostolingai dirbančių valstybinių įmonių, nesiimti švietimo pertvarkos, medžioklės reglamentavimo, valdininkų mažinimo ir t.t. Užteko tik viešai prasitarti, ir nuo pirmos dienos pasipylė purvas....

Be abejo, nesame šventieji, kiekvienas esame tik žmogus. O norint ir ieškant, kiekvienoje politinėje komandoje atsiras prie ko prikibti. Tačiau tokio agresyvaus nepasitenkinimo dar nebūta, tarsi Lietuvos rinkėjai pačius velnius į Seimą būtų išrinkę... Bandome analizuoti, bet nėra ko analizuoti... Seimas tik pradėjo formuoti Seimo vadovus, komitetus, komisijas, siūlomas Vyriausybės vadovas, formuojamas ministrų, viceministrų kabinetai; buvo laikotarpis, kai dar niekas nepradėjo dirbti, o jau reikalaujama atsakomybės už neįvykdytus pažadus... Juokavome: gal letargo miegu užmigome, gal kadenciją pramiegojome?.. Tokia nepamatuota kritika, toks nepasitikėjimas... Vieniems praeityje buvo leidžiama viskas, o valstiečiams sankcijos netgi iki pasitraukimo iš Seimo...

Bet dabar - nebe juokai....Labai norisi dar kartą atsiklausti visuomenės, nors dauguma atvirai prašo: „tik į priekį, tik nesustoti“... Tačiau kyla abejonių, ar pavyks permainos ir pokyčiai, jei nebus aktyvaus visuomenės palaikymo, koks dabar suformuotas puolimas tų jėgų, kurios yra prieš bet kokias būtinas, neišvengiamas, neatidėliotinas permainas. Užtarėjų randama visur - nuo profesorių iki šiltas darbo vietas bijančių prarasti valdininkų. Reikia pastebėti, kad dauguma pokyčių stabdytojų yra net ne tų sričių specialistai, bet sugeba populiariai oponuoti, nors jų teiginiai jau atgyvenę, veda į niekur... Taigi vietoj rimtų darbų einama seniai išbandytu propagandos keliu, kai smulkmenos išpučiamos iki svarbių valstybės tikslų...

Yra atvejų, kai net iš valdančiųjų daugumos pokyčiams pritariama tol, kol neliečiami jų asmeniniai interesai, arba kol negresia jų populiarumui...

Didelė dalis nepritariančiųjų yra politikai ir buvę jų palaikymo komandos nariai, beviltiškai pralaimėję rinkimuose. Jų pavardės, komentarai, pikti pasisakymai puikuojasi socialiniuose tinkluose (matomi viešai). Bet rinkimai baigėsi, piliečiai pasirinko. Rodosi, viskas aišku: jų valdymas buvo neefektyvus, vedantis į niekur, todėl rinkėjai suteikė mandatą kitiems. Gal tą agresyvumą reikėtų kvalifikuoti, kaip trukdymą dirbti, netgi kenkimą? Tačiau toji visuomenės dalis turi seniai įvaldytus metodus, suinteresuotus ryšius... Šiandieninė jų įtaka maža, bet nuolat be paliovos kartojant melą, ilgainiui kai kurių žmonių mąstyme jis virsta menama tiesa. Šio užkrato židiniai jau pastebimi kasdieniniame gyvenime ir tai darosi pavojinga.

Kaip elgtis? Pasvarstykime: kaip pasiekti valstybės klestėjimą ir gyvenimo gerėjimą išsaugant demokratiškas vertybes? Negalime amžinai diskutuoti, aptarinėti ir nenutarti nieko. Būtina veikti nedelsiant...Grįžti į peržiūrą


Feed

2017-01-24

Perduotas vadovo vairas

Sausio keturioliktąją įvyko LVŽS Kelmės skyriaus ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Dabartinis Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus vairą perdavė naujajam pirmininkui – ūkininkui ir...   Daugiau
 

 

Feed

2017-08-29, 16:30

Premjeras S. Skvernelis: pensijoms, vaikams ir skurdo mažinimui – papildomi 483 mln. eurų

Kitais metais pensijoms, vaikams ir skurdo mažinimui Lietuvoje bus skirta tiek valstybės lėšų, kiek niekad nebuvo skirta anksčiau. Su planuojama papildoma beveik pusės milijardo eurų injekcija bendra šiam...   Daugiau
Žvyrkelių asfaltavimas
  Lietuvos automobilių kelių direkcija siekia, kad Lietuvos keliai tarnautų visuomenei, būtų saugūs ir gerintų susisiekimą. Siekdama šio tikslo, Kelių direkcija sudarė žvyrkelių, kurie bus asfaltuojami 2018–2020 metais, sąrašą.
  1009 kilometrai asfaltuojamų žvyrkelių parinkti pagal specialias metodikas.
  Kelių direkcija, atsižvelgdama į visuomenės poreikius, savivaldybių prašymus ir išanalizavus esamą situaciją sudarė aiškius asfaltuotinų ruožų atrankos kriterijus, įtraukdama į planavimo procesus ir savivaldybes. Stengiantis kuo efektyviau ir racionaliau naudoti valstybės lėšas, buvo sudaryta  prioritetinė žvyrkelių ruožų asfaltavimo eilė.
  Pagal gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos metodiką, ruožai buvo atrenkami remiantis šiais kriterijais: gyventojų skaičiumi, eismo intensyvumu (aut./parą), visuomenės prašymais ir pan.
  Pagal asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodiką, kriterijai buvo šie: ar numatomame asfaltuoti kelyje yra viešojo transporto maršrutai, ar išasfaltavus žvyrkelį suintensyvės eismas, ar pagerės lankytinų vietų pasiekiamumas, eismo intensyvumas (aut./parą) ir t.t.
  Galutiniame žvyrkelių ruožų asfaltavimo prioritetiniame sąraše ruožai kiekvienai savivaldybei išdėstyti prioriteto tvarka pagal gautų balų sumą ir bus įgyvendinami pagal finansavimo galimybes.
  Žemiau pateiktame sąraše paryškinti – 2018–2020 m. į asfaltavimo programą patenkantys žvyrkeliai. 

 • Kelmės žemėlapis
  Kelmės žemėlapis
 • Vieskelis_
  Vieskelis_
 • zebrai_2018-2020 Kelmė1
  zebrai_2018-2020 Kelmė1
 • zebrai_2018-2020Kelmė2
  zebrai_2018-2020Kelmė2

Feed

2017-11-16, 16:56

Triukšmas dėl „receptinių vaistų“

Juozas Rimkus Lietuvos Respublikos Seimo narys Triukšmas dėl „receptinių vaistų“ Sulaukiau keleto skambučių dėl šiuo metu populiarios temos apie vaistų pardavimus vaistinėse. Atsakau...   Daugiau